img-0

Proiectul a demarat la 1 august 2013 şi are drept scop integrarea unor intervenţii şi metodologii aplicate (IMA) inovative şi eficiente, propuse de organizaţii neguvernamentale, în politicile publice formulate pentru perioada 2015 – 2020, cu privire la serviciile sociale pentru persoanele tulburare de spectru autist din România şi, de asemenea, întărirea capacităţii de advocacy la nivelul ONG care promovează drepturile persoanelor cu autism.

Fundaţia Romanian Angel Appeal desfăşoară acest proiect în parteneriat cu Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA), o organizaţie ce reuneşte 19 asociaţii de părinţi ai copiilor cu autism, din toată ţara, sau asociaţii care apără drepturile persoanelor cu autism.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea unor IMA inovative şi eficiente, propuse de organizaţii neguvernamentale, în politicile publice formulate pentru perioada 2015 – 2020 cu privire la serviciile sociale pentru persoane cu TSA din România.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Sensibilizarea factorilor de decizie din sfera serviciilor sociale publice prin informare despre importanţa adoptării unor IMA inovative şi eficiente şi prin facilitarea dialogului cu reprezentanţi ai societăţii civile şi ai asociaţiilor profesionale, în cadrul unei conferinţe organizate în termen de “12” luni de la începerea proiectului, pentru cca 180 de participanţi.
O2. Îmbunătăţirea, în termen de „24” luni de la demararea proiectului, a capacităţii a „20” organizaţii neguvernamentale (dintre care organizaţiile membre FEDRA) de a planifica şi organiza campanii de advocacy pentru adoptarea unor IMA inovative şi eficiente, în serviciile sociale destinate persoanelor cu TSA din România.
O3. Promovarea, până la finalul proiectului, a unei propuneri de politică publică pentru integrarea unor IMA inovative şi eficiente, în serviciile sociale publice destinate persoanelor cu TSA.
Printre principalele activităţi ale proiectului, pentru atingerea obiectivelor, se numără:

Evaluarea situaţiei, în sistem desk research (analiza situaţiei existente în alte ţări)
Efectuarea de vizite de studiu în Elveţia, UK, Finlanda şi Norvegia, de către o delegaţie romana formată din reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ONG
Elaborarea unui raport privind IMA inovative utilizate eficient pentru integrarea socială a persoanelor cu TSA (situaţia în România, situaţia în cele 4 ţări europene; cartografierea nevoilor de servicii sociale în rândul persoanelor cu TSA din ţara noastră)
Realizarea unui studiu de fezabilitate şi elaborarea unui raport, privind viabilitatea implementării IMA inovative, în servicii sociale româneşti destinate persoanelor cu TSA
Elaborarea unei propuneri de politică publică şi înaintarea acesteia către factorii de decizie
Organizarea unui curs de planificare a campaniilor de advocacy, pentru reprezentanţi a 20 de ONG, în vederea dezvoltării capacităţii acestora de a promova drepturile persoanelor cu autism
Elaborarea unei Strategii organizaţionale a FEDRA (inclusiv plan de acţiune pentru o perioadă de 2 ani)
Realizarea a 2 campanii de informare a publicului cu privire la importanţa implementării unor intervenţii şi metodologii aplicate inovative şi eficiente, în rândul serviciilor sociale adresate persoanelor cu autism.

Principalele rezultate aşteptate:

80% dintre reprezentanţi ai factorilor de decizie din autorităţi publice participanţi la conferinţa de diseminare declară că integrarea unor IMA inovative şi eficiente în serviciile sociale din România este necesară
20 organizaţii neguvernamentale (membre şi non-membre FEDRA) şi-au dezvoltat competentele de planificare şi organizare a campaniilor de advocacy în vederea influenţării politicilor cu privire la integrarea socială a persoanelor cu TSA
Strategia organizaţională a FEDRA adoptată de membri
Un document de politici publice care să facă referire la IMA inovative şi eficiente pentru integrarea socială a persoanelor cu TSA, înaintat autorităţilor publice cu responsabilităţi în integrarea socială a persoanelor cu TSA.
Proiectul „Împreună suntem o voce” are o perioadă de desfăşurare de 3 ani. Costul total al proiectului este de 224.310 CHF, din care 201.879 CHF reprezintă cofinanţare iar 24.995 CHF este contribuţia proprie a Fundaţiei RAA şi a FEDRA.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Mai multe detalii despre Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, aici.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991