Proiectul a demarat la 1 octombrie 2013 şi are drept scop să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu Tuberculoza, prin implicarea societăţii civile în elaborarea politicilor publice privind măsuri de protecţie a persoanelor afectate, dar şi de prevenire a răspândirii afecţiunii.
Se vizează, de asemenea, elaborarea unui proiect de act normativ care să reglementeze măsuri concrete, adecvate, de protecţie socială a pacienţilor cu Tuberculoză.

Obiectivul general al proiectului este: întărirea capacităţii instituţionale şi operaţionale a Asociaţiei pentru sprijinirea pacienţilor cu tuberculoza multi-drog rezistenţă (ASPTMR), pentru a contribui eficient la respectarea drepturilor pacientillor cu TB, la reducerea problemelor sociale ale acestora şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor afectate de tuberculoza din România.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Întărirea capacităţii organizaţionale şi operaţionale a Asociaţiei pentru sprijinirea pacienţilor cu TB-MDR prin formarea personalului de bază, dotarea cu echipament necesar funcţionarii şi dezvoltarea strategiei organizaţionale şi a planului strategic pentru următorii 5 ani;
O2. Implicarea societăţii civile în procesul de elaborare şi promovare a politicilor publice privind măsurile de protecţie a persoanelor afectate de TB şi de prevenire a răspândirii TB în comunităţile din România.
Printre principalele activităţi derulate în cadrul proiectului, pentru atingerea obiectivelor, se numără:

Instruirea personalului ASPTMR în management de proiect, management de achiziţii, management financiar, fundraising, advocacy şi lobby, dotarea tehnică necesară funcţionării corespunzătoare a ASPTMR, realizarea manualului de identitate vizuală şi comunicare, precum şi a paginii de internet a ASPTMR
Cartografierea nevoilor pacienţilor cu Tuberculoza din România, realizarea, editarea, tipărirea şi diseminarea unui Raport de cartografiere a nevoilor
Elaborarea unui proiect de act normativ privind controlul TB în România şi măsurile de protecţie socială a pacienţilor cu TB
Desfăşurarea unei campanii de advocacy şi lobby pentru adoptarea proiectului de act normativ.
Principalele rezultate aşteptate:

Creşterea nivelului de conştientizare în rândul factorilor de decizie cu privire la nevoile persoanelor afectate de Tuberculoza din România şi cu privire la importanţa măsurilor care trebuie adoptate pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor afectate de Tuberculoza;
Întărirea poziţiei şi vocii pacienţilor cu TB şi TB-MDR/XDR;
Realizarea cartografierii nevoilor pacienţilor cu TB, TB-MDR/XDR – Raport de cartografiere livrat.
Un proiect de act normativ privind susţinerea socială şi integrarea socio-profesională a persoanelor afectate de TB, realizat.
Proiectul „Împreună suntem o voce” are o durată de 12 luni. Valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 73.920 CHF, din care 66.528 CHF reprezintă cofinanţare iar 7.392 CHF reprezintă contribuţia proprie a ASPTMR şi a Fundaţiei RAA.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Raportului de Cartografiere a nevoilor pacienţilor cu TB, aici.
Proiectul de Lege privind măsuri de prevenire şi control al tuberculozei, aici.

Mai multe detalii despre Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, aici.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991