FUNNY LEARNING

Început în mai 2004 și întinzându-se pe parcursul câtorva luni, până în aprilie 2005, proiectul Funny Learning (www.5pm.ro) a reprezentat, înainte de toate, o modalitate inovatoare și atractivă de abordare a problematicii HIV/SIDA. Constând într-un produs multimedia educațional, 5PM este de fapt un oraș virtual a cărui vizitare oferă posibilitatea familiarizării cu informații generale și specifice legate de infecția cu HIV/SIDA, boli cu transmitere sexuală (BTS), metode de contracepție și planning familial, prevenirea consumului de droguri și riscurile associate acestuia, limitarea și combaterea discriminării și marginalizării sociale a persoanelor care trăiesc cu infecție HIV/SIDA. Toate aceste informații au fost prezentate într-o manieră interactivă și atractivă, utilizând un limbaj și o formă de prezentare cât mai apropiată de cultura proprie a grupului țintă.

Modulul educațional a fost disponibil online și prin intermediul a 10.000 de CD-uri, care s-au bucurat de succes în rândul tinerilor. Scenele informaționale interactive au fost completate de șase jocuri cu subiecte legate de HIV/SIDA, abuz de droguri, etc. De altfel, una dintre cele atractive secțiuni era cea care oferea premii-Playground.

Activitățile proiectului au inclus:

– Concepția, designul și implementarea produsului educațional multimedia;
– Inițierea, organizarea și coordonarea unei campanii promoționale desfășurate la nivel local și național;
– Distribuția materialelor promoționale și a premiilor persoanelor care au participat la evenimentele online organizate.

5PM a fost dezvoltat de Fundația RAA împreună cu Revista Popcorn, care a asigurat promovarea proiectului și distribuția a 7.000 de CD-uri, principalii finanțatori fiind Vodafone group Foundation prin Elton John AIDS Foundation-Marea Britanie.

Proiectul 5PM și-a propus următoarele obiective:

– Să ofere informații despre HIV/SIDA și alte boli cu transmitere sexuală, mijloace contraceptive și planning familial, precum și prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor, prin utilizarea unor mijloace interactive și soluții educaționale moderne și eficiente din punct de vedere al costurilor implicate;
– Promovarea unei atitudini nediscriminatorii față de persoanele care trăiesc cu infecție HIV/SIDA, în rândul tinerilor din România.

Beneficiarii proiectului au fost tinerii din 16 județe din România, alături de persoanele care au accesat site-ul dedicate proiectului.

Mai multe informații despre proiect și rezultatele sale puteți obține accesând www.5pm.ro!

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.