img-0

LOT Drog-Prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor reprezintă un proiect inițiat în 2004 de către Fundația Romanian Angel Appeal, făcând parte dintr-o serie de inițiative europene dedicate tinerilor. Obiectivul principal îl constituie prevenirea și reducerea consumului de droguri și a efectelor sale în rândul tinerilor de vârstă școlară.

Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (http://www.theglobalfund.org/) – Fondul Global, reprezintă un organism financiar internațional, a cărui activitate se bazează pe un parteneriat strategic între instituțiile guvernamentale, reprezentanții societății civile, sectorul privat și comunitățile afectate de cele trei maladii cu impact major asupra stării de sănătate a populației.

Programul de Prevenire a Transmiterii HIV de la Mamă la Copil-intervenție la nivelul comunităților rurale, s-a desfășurat în perioada 2004-2005, având ca scop realizarea unor activități eficiente de educație și prevenirea HIV/SIDA în 12 comunități rurale, cu participarea rețelelor locale de medicină de familie.

Programul „Primii pași spre independență” a fost inițiat în septembrie 2006 și se află încă în curs de desfășurare, făcând parte dintr-o serie de proiecte sociale pe care Fundația RAA le realizează în beneficiul persoanelor cu dizabilități sau afecțiuni cronice cu risc de discriminare și excludere socială.

Programul de extindere al Rețelei Secțiilor de Zi „Floarea Soarelui” a fost lansat în 1991 și finalizat în Decembrie 2008, fiind în prezent integrat în sistemul de sănătate publică.

Programul SEYPA (în engl. Debating the Social Exclusion of Young People with HIV/AIDS = în trad. Combaterea excluderii sociale a tinerilor afectați de HIV/SIDA) a fost inițiat de către European Forum on HIV/AIDS, Children, Young People and Families și realizat sub coordonarea Fundației Romanian Angel Appeal.

Programul de Extindere a Capacitatii de Consiliere si Testare Voluntara (VCT) a fost lansat in Octombrie 2004 si finalizat in Decembrie 2008, fiind, alaturi de alte programe ale Fundatiei RAA, integrat in cea mai mare parte in cadrul sistemului de sanatate publica.

Programul de asistență stomatologică și dermatologică prin Unitatea Mobila (UM) a fost lansat în iunie 2001, beneficiind inițial de o finanțare din partea Băncii Mondiale, conitnuată ulterior de suportul financiar asigurat de catre Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB și Malariei, Runda a 2-a. Programul a fost finalizat la 31 decembrie 2007.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991