În luna decembrie 2019, echipa consultanților naționali contractați de Fundația Romanian Angel Appeal, a finalizat metodologia de implementare a proiectului pilot de îngrijire centrată pe pacient. Proiectul se realizează cu asistența tehnică din partea Organizației Mondiale a Sănătății și face parte din seria activităților din grantul ROU-T-MOH coordonate de Ministerul Sănătății prin intermediul INSP. Proiectul se desfășoară cu sprijinul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Pe lângă componenta de asistență tehnică națională, RAA susține Ministerul Sănătății și partenerii și prin alte activități, precum organizarea sesiunilor de formare și elaborarea materialelor informative pentru personalul medical și pacienți.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.