img-0

PENTA (Paediatric European Network for Treatment of AIDS) a fost înfiinţată în anul 1991 şi reprezintă o colaborare între centrele clinice de HIV, pentru populaţia pediatrică din Europa. Studiile clinice sunt finanţate în principal de către Comisia Europeană (prin intermediul proiectului EuroCoord), de organisme guvernamentale, în unele ţări europene, şi cu sprijinul industriei farmaceutice.

Reţeaua de studii clinice PENTA, activităţile de formare şi, respectiv, activităţile privind colaborarea între cohorte se desfăşoară sub umbrela Fundaţiei PENTA pentru tratementul şi îngrijirea copiilor cu HIV.
Multe întrebări legate de tratamentul HIV îşi găsesc răspunsul în studiile clinice pentru adulţi şi nu este necesar să se repete în studii clinice pentru copii. Totuşi, istoria naturală a HIV cu transmitere verticală diferă faţă de istoria HIV la adult, iar toleranţa faţă de anumite medicamente administrate copiilor poate fi de asemenea diferită.

PenPact 1 (PENTA 9 / PACTG 390) a fost primul studiu PENTA desfăşurat în ţara noastră, după ce Fundaţia Romanian Angel Appeal a fost desemnată să asigure managementul studiilor PENTA în România.

EuroCoord (European network of HIV/AIDS cohort studies to coordinate at European and Internaţional level clinical research on HIV/AIDS) a fost creat la data de 6 februarie 2006, cu scopul de a integra proiectele dintre diferiţi parteneri şi de a coordona aplicaţiile pentru finanţare prin EU Framework Program seven.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991