img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU SESIUNE DE INSTRUIE – INIȚIEREA ȘI DEZVOLTAREA RELAȚIEI DINTRE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE ȘI AUTORITĂȚI PUBLICE

SUMAR

Obiectiv Creșterea capacității organizațiilor non-guvernamentale în fundamentarea strategiilor și a obiectivelor de advocacy
Locație Național
Durată 2 luni
Data de start Noiembrie 2021 (11 zile)
Raportează către Advocacy Coordinator
Buget Code/ PBA No 5.579 RON
Proiect #SoS Project: 1 expert pentru furnizarea de servicii de instruire în domeniul organizării comunitare și a tehnicilor de advocacy pentru organizații non-guvernamentale cu expertiză relevantă în prevenirea și suport grupuri vulnerabile HIV-SIDA. Serviciile vor fi contractate și derulate în anul trei de proiect. Serviciile vizează: stabilirea obiectivelor de învățare, design de curs, pregătirea materialelor de curs, livrare curs.

 

1.Obiectiv:

Angajați și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale instruiți în tehnici de organizare comunitară și de advocacy, care pot fi utilizate în campanii de mobilizare a comunității și în demersurile de promovare a unor decizii publice în beneficiul comunităților alături de care lucrează.

2. Context:

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român este Sub-recipient în cadrul Grantului “Sustainability of services for key populations în Eastern Europe and Central Asia region” (QMZ-H-AUĂ) finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei. Grantul este gestionat la nivel regional (Europa de Este și Asia Centrală), în calitate de Primitor Principal, de către Internațional Charitable Foundation “Alliance for Public Health” și este implementat simultan în Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia.

Unul dintre scopurile grantului regional este creșterea gradului de sustenabilitate financiară a programelor HIV și, deci, creșterea capacității organizațiilor non-guvernamentale de a face advocacy eficient la nivel local . Mai multe informații la http://aph.org.ua/en/our-works/eastern-europe-and-central-asia/resservices/În linie cu acest scop regional, Proiectul implementat în România de RAA în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) și Asociația “Eu sunt!Tu?” vizează obținerea unei alocări de 300,000 Euro pentru intervenții de prevenire HIV și suport furnizate de ONG-uri și adresate populațiilor cheie (cu accent pe MSM) și persoanelor celor care trăiesc cu HIV în România.

RAA a coordonat o campanie de advocacy la nivel local, în mai mult comunități locale (Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara, București), cu scopul de a obține alocări financiare din bugetele locale pentru programe de prevenire și suport pentru grupuri vulnerabile la HIV/SIDA. În procesul de advocacy am adus laolaltă organizații non-guvernamentale relevante pentru aria de interes și reprezentanți ai autorităților locale. S-au creat astfel premisele pentru o colaborare îndelungată la nivel local, în beneficiul grupurilor vulnerabile la HIV/SIDA. Totodată a fost identificată nevoia de consolidare a informațiilor și de suport pentru ONG-urile care au nevoie ca vocile lor să fie auzite în comunitățile unde își desfășoară activitatea și unde organizează campanii de promovare a drepturilor cetățenilor și apărarea acestora dar și de mobilizare de resurse financiare de la nivelul APL-urilor.

 

În acest context, pentru a asigura sustenabilitatea demersului RAA și pentru a crește capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de la nivel local, var fi organizată  și desfășurată o sesiune de instruire menită a consolida cunoștințele în domeniul organizării comunitare și a proiectării și implementării campaniilor de advocacy.

 

Campaniile de advocacy derulate la nivel local în cadrul programului au condus la identificarea unor organizații neguvernamentale alături de care am lucrat pe tot parcursul campaniei. În condițiile în care, în mare parte, activitatea organizațiilor neguvernamentale relevante în domeniul prevenirii HIV este strâns conectată cu activitățile de advocacy, trainingul propus vine pentru a întări capacitatea acestor organizații în anii următori.

 

3. Serviciile de consultanță incluse în acest contract sunt următoarele:

 • Proiectare design plan de instruire de instruire care să conducă la atingerea obiectivului – designul planului de instruire va fi proiectat pentru sesiuni de 2 ore zilnic, timp de maxim 6 zile. Designul va cuprinde sesiuni de prezentare ”față în față” dar și momente de interacțiune sau activitate individuală. Cursul va fi creat pentru grupe de maxim 15 persoane;
 1. Realizarea materialelor de curs – suportul de curs va conține minim 20 pagini, structurate pe sesiuni;
 2. Livrarea cursului – sesiunile de formare vor fi susținute zilnic, timp de 2 ore/zi. Fiecare sesiune va fi structurată după modelul blended learning (prezentări PPT; sesiuni de lucru individual);

 

4. Livrabile și termene limită

 1. Metodologia și agenda programului de formare – (inclusiv suport de curs, prezentări PPT etc.) – documentul va fi predat în termen de 3 zile de la semnarea contractului;
 2. Susținerea cursului – se va realiza pe o perioadă de 6 zile, în luna noiembrie-decembrie 2021, la datele comunicate de către RAA.
 3. Raportul de curs (care să includă și instrumente de evaluare inițială și finală) – 2 zile

 

5. Cerințe privind educația, pregătirea profesională și experiența consultantului:

 • Studii superioare (de preferat și master în științe sociale sau juridice);
 • Experiență de minim 10 ani în domeniul participării publice și a organizării comunitare: furnizare de cursuri de formare (inclusiv creare de conținut) pentru adulți, cunoașterea modalităților de funcționare a APL-urilor, experiență în elaborarea și implementarea campaniilor de advocacy;
 • Alte formări/participări relevante în domeniul mobilizării comunitare

 

6. Criterii de selecție

Persoana care aplică va fi evaluată în baza ofertei tehnice și financiare.  Fiecare aplicație constă în următoarele documente:

 • CV;
 • Exemple de implicare în acțiuni similare (ex. documente produse);
 • Oferta tehnică și financiară;
 •  “Declarația de acord a folosirii datelor personale” (GDPR) completată și semnată –  disponibilă AICI
 • Două referințe (email și număr de telefon).

O listă de candidați va fi pregătită după prima rundă de selecție. Doar primii 3 aplicanți vor fi contactați pentru interviu.

Aplicațiile vor fi trimise către următoarele adrese de e-mail: camelia.raita@raa.ro și irina.zamfirescu@raa.ro până cel mai târziu pe 16 Noiembrie 2021.

 

7. Durata contractului : 

 • Contractul se va derula pe perioada cuprinsă între data semnării și data predării ultimului livrabil.
 • Consultantul va raporta către Camelia Olaru-Raita – Coordonator proiect

 

 

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991