Sorry, this entry is only available in Romanian.

Jobul este pe perioadă determinată de timp (5 luni), cu posibilitate de prelungire, part-time 4 ore/zi, cu program de lucru flexibil în timpul zilei (în intervalul 9.00-17.00) în București, sectorul 3.


Principalele responsabilități:

 • Este responsabil cu introducerea datelor contabile în modulul « Contagen » (programul de contabilitate) referitoare la operațiunile contabile.
 • Efectuează plătile către diversi beneficiari, prin internet bankig, după ce obține viza de la persoanele desemnate prin procedurile financiar contabile și de achiziții, în conformitate cu proiectele derulate.
 • Se deplasează la sediul bancii ori de câte ori este necesar (pentru transportul de documente).

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

 • Studii medii/superioare în domeniul contabil;
 • Experiență de minim 3 ani în contabilitate primară, introducere date contabile în softuri specifice de contabilitate, efectuarea de plăți online;
 • Cunoștințe temeinice Microsoft Office, Internet Explorer;
 • Atenție la detalii și organizare;
 • Asumarea responsabilităților și capacitate de relaționare interumană.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30.06.2022, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

 

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991