Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal, organizatie non-profit, recruteaza in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe perioda determinata, 1 Coordonator experti servicii multidisciplinare.

Recrutarea și angajarea au loc in cadrul proiectului „Program dedicat cresterii sanselor de reintegrare profesionala si sociala a persoanelor afectate de Tuberculoza”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeste in oameni!” Axa prioritara 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 – “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Responsabilitatile vor include dar nu se vor limita la:

 • Organizeaza, coordoneaza ai supravegheaza activitatile desfasurate de expertii in servicii multidisciplinare;
 • Asigura implementarea activitatilor proiectului la nivel regional,
 • Mentine legatura cu echipele locale si beneficiarii,
 • Identifica si rezolva problemele in implementare la nivel local, efectueaza vizite de M&E
 • Realizeaza rapoarte periodice de activitate

Cerinte:

 • Studii superioare;
 • Experienta de lucru de minim 3 ani in proiecte adresate grupurilor vulnerabile;
 • Experienta de minim 1 an in domeniul coordonarii proiectelor;
 • Abilitati de comunicare institutionala;
 • Abilitati de comunicare scrisa si verbala;
 • Seriozitate si promptitudine;
 • Capacitatea de a lucra in echipa dar si independent;
 • Disponibilitate de a se deplasa;
 • Cunostinte operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in:

– Curriculum vitae in format Europass in limba româna cu specificatia postului vizat;

– Scrisoare de intentie

– Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatele de absolvire care atesta informatia continuta in CV si conformitatea cu cerintele postului;
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 13 februarie 2015, ora 17.00.

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, Bucuresti, transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicatiile complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectiei.

Fundatia Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de sanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.