Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 2 experți dezvoltare şi livrare cursuri personal de sprijin în cadrul proiectului „Profesori pregătiți-Profesori motivați” – proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

 • Evaluarea situaţiei judeţelor (desk review/interviuri) în care se va implementa proiectul, în vederea includerii în curriculă a informaţiilor actualizate.
 • Întocmirea curriculumului cursului cu tema măsuri de desegregare şi de integrare a copiilor cu CES în colectivităţile şcolareadresat personalului de sprijin în conformitate cu datele înscrise în proiect.
 • Elaborarea până la finalul lunii septembrie a curiculumului în format draft în vederea avizării lui de către Managerul de proiect şi Coordonatorul de formare şi a materialului final până la sfârşitul lunii octombrie.
 • Acreditarea formei finale a curriculumului cu suport din partea coordonatorului de formare până la finalul lunii decembrie 2018.
 • Contribuție la elaborarea şi unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.) – la solicitarea Managerului de Proiect
 • Livrarea cursurilor de formare adresate personalului de sprijin în patru locaţii stabilite ulterior, în perioada ianuarie – decembrie 2019.
 • Cursurile vor avea durata de 3 zile şi vor fi susţinute de 2 lectori pentru grupe de cca 20 cursanţi

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

 • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
 • Pregătire, de preferat, în domeniile: psihologie, pedagogie, psihopedagogie special;
 • Experiență profesionala de peste 5 ani în livrare programe formare, activitate didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
 • Cunoștințe de operare pe calculator.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online), semnat și datat pe fiecare pagină.
 • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.
 • Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 iulie 2018, ora 12.00.
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa office@raa.ro.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale.
Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 
Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991