img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează un EXPERT ACREDITARE CMR în vederea pregatirii si creditarii unor cursuri de formare rezidențială adresate medicilor de familie.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Expertul selectat va desfășura activități de pregătire în vederea acreditarii a 4 curricule de curs și creditarii cursurilor rezidențiale ce se vor organiza în regiunea Bucuresti – Ilfov. Cursurile adresate medicilor de familie se vor derula între octombrie 2018 și septembrie 2020 si au ca obiective:

 • Creșterea nivelului de competențe profesionale în abordarea copiilor cu TSA.
 • Creșterea nivelului de competențe profesionale în abordarea pacienților cu boli cardiovasculare.
 • Creșterea nivelului de competențe profesionale în abordarea pacienților cu tulburări psihice (cu accent pe adictii).
 • Creșterea nivelului de competențe profesionale în diagnosticarea prenatală (pentru limitarea incidenței malformațiilor congenitale și a bolilor genetice).

Expertul va fi contractat part-time pe o perioadă determinată de timp.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

 • Pregătirea și depunerea dosarelor conforme și la termen în vederea acreditarii cursurilor rezidentiale, conform cerințelor CMR.
 • Colaborarea cu echipa de implementare a proiectului,  în vederea realizării documentelor ce vor fi depuse la CMR după organizarea fiecărui curs.
 • Comunicarea cu Experții de acreditare locali ai partenerilor și cu reprezentantii CMR și ai Colegiilor Județene, după caz.

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute expertului selectat, vă rugăm să consultați informația completă aici.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

 • Studii superioare, licență în medicină
 • Experiență de minim 5 ani in relaționarea cu diferite grupuri de specialiști din domeniul medical
 • Experiență în operare pe calculator și elaborare de documente în format digital
 • Experiență in activitatea de pregătire pentru acreditare cursuri și creditare evenimente științifice de educație medicală poate constitui un avantaj.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert acreditare CMR), semnat si datat pe fiecare pagină.
 • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă educatia si formarea menționată în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagina.
 • Copii dupa documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 10 iulie, ora 16.00
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, saudepuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.
Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale

În calitate de angajator, Fundația Romanian Angel Appeal oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991