Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal(RAA) recrutează 1 editor medical în vederea editarii variantei finale a  4 cursuri de formare rezidențială pentru medicii de familie.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, Alba și Bihor.

Expertul selectat să editeze variantă finală a conținutului medical elaborat de autorii de curricule pentru fiecare dintre cele 4 cursuri va fi contractat part-time pe o perioadă determinată de timp, de maxim 8 luni.

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI

  • Editarea conținutului medical conform cerințelor RAA și condițiilor impuse de proiect.
  • Transmiterea spre validare a conținutului către RAA,  conform unui calendar de livrare agreat.
  • Colaborare cu echipa de implementare a proiectului, autorii de curricule și expertul elaborare design curs, în vederea realizării materialelor finale de curs.

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute expertului selectat, vă rugăm să consultați informația completă aici.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ

  • Studii superioare, licență în Comunicare și Relatii publice/ Medicină
  • Experiență de minim 10 ani în practica medicală/ domeniul proiectelor medicale
  • Experiență de minim 5 ani în domeniul proiectelor sociale

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Editor medical), semnat si datat pe fiecare pagină.
  • Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul si semnate pe fiecare pagină.
  • Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.).

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 21 mai 2018, ora 17.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, saudepuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, București.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.
Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991