img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

În cadrul Proiectului „Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport (PN1038)”, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează un Coordonator proiect.

Activitatea principală este de coordonare a proiectului din partea RAA și de menținere a relației cu partenerul UAT Hârșova. Activitatea se desfășoară cu precădere în Hârșova și are ca scop capacitarea comunității de a răspunde nevoilor grupurilor aflate la risc de excluziune social dar și crearea de context de sprijin pentru copiii provenind din comunități sărace.

Poziția este una cu program de lucru de 8 ore/zi în regim de telemuncă, pe o perioadă determinată de timp – 31 decembrie 2023 si salariu atractiv.


PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

 • Asigură coordonarea proiectului din perspectiva partenerului – RAA;
 • Monitorizează activitățile în raport cu planul de lucru pentru activitățile implementate de RAA;
 • Participă la implementarea activităților non-formale din cadrul proiectului
 • Oferă suport tehnic în identificarea celor mai optime servicii potrivite pentru comunitate, având în vedere nevoile identificate în comunitate
 • Redactează rapoartele tehnice din partea RAA;
 • Redactează notificări/memorii justificative;
 • Supervizează elaborarea Planului de achiziții din partea RAA;
 • Participă la întâlniri de analiză (rezultate, riscuri) și planificare;
 • Colaborează cu partenerul UAT Hârșova în derularea activităților necesare atingerii indicatorilor proiectului.
 • Supervizează experții recrutați și contractați în cadrul proiectului.

Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

 • experiență de peste 10 ani in coordonare proiecte
 • experiență de lucru în proiecte dedicate grupurilor vulnerabile sau comunității roma constituie un avantaj
 • experiență coordonare sau derulare activități non-formale constituie un avantaj
 • cunoștințe solide de operare pe calculator;
 • cunoașterea a cel puțin o limba străină (engleză);

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc.)

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată  declarația de acord a folosirii datelor personalepe care o găsești disponibilă AICI.


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 16 septembreie 2022, ora 16.00.
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.
Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.
Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 582,361 oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și a abilitării sociale a romilor din UAT Hârșova, prin intervenții care încurajează creșterea accesului copiilor la servicii medicale de calitate, prin activități non-formale care conduc la reducerea absenteismului și abandonului școlar, combaterea discriminării etnice și creșterea participării active a persoanelor roma la deciziile comunității.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.ro

Pentru informații oficiale despre Programul Dezvoltare locală, accesați www.frds.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991