img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român (RAA) recrutează un Consultant de comunicare pentru implementarea OneImpact în România în cadrul programului „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”. Programul este finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin Grantul de Tranziție ROU-T-MOH pentru care Ministerul Sănătății îndeplinește rolul de Primitor Principal.


Programul este implementat cu asistență tehnică internațională furnizată de Organizația Mondială a Sănătății, completată prin asistență tehnică locală, prin participarea echipelor de consultanți naționali contractați de către Fundația Romanian Angel Appeal – care are calitatea de partener al Ministerului Sanatatii si sub-recipient national al Grantului.

În cadrul programului sus-menționat este inclusă o activitate dedicată implementării aplicaţiei OneImpact în România.

OneImpact e un instrument online adresat populaţiei generale, pacienţilor cu tuberculoză, comunităţii (asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, peer-supporters etc) şi personalului medical din reţeaua de medicină primară (medici de familie) şi din Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei. Aplicaţia OneImpact a fost dezvoltată de Stop TB Partnership împreună cu Dure Technologies şi este implementată, în diverse stadii, în peste 20 de ţări.


Obiectivele consultanței:

Documentare şi elaborare conţinut în scopul cresterii informării şi constientizarii populaţiei generale, persoanelor la risc sau afectate de tuberculoză şi personalului medical din reţeaua de medicină primară şi din reţeaua PNPSCT cu privire la tuberculoză, prin intermediul aplicaţiei online OneImpact.


Aplicantul trebuie să îndeplinească condițiile minime de educație, pregătire profesională și experință:

  • Studii superioare
  • Peste 7 ani in proiecte dedicate controlului Tuberculozei si accesului grupurilor vulnerabile pentru TB/HIV la servicii de diagnostic, tratament si ingrijire
  • Peste 5 ani în colaborarea cu reţele şi parteneriate naţionale şi internaţionale. Experienţa în lucrul cu Stop TB Partnership constituie avantaj.
  • Peste 5 ani în activităţi de mobilizare, informare şi creştere a conştientizării comunităţilor locale.
  • Minim 2 ani experienta de dezvoltare si manangement continut pentru platforme informative si/sau interactive online pentru pacienti si populaţia general;
  • Utilizator experimentat Microsoft Office.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

  • CV în format Europass, în limba română, cu toate secțiunile completate;
  • Copii xerox ”conform cu originalul” după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV și în conformitate cu cerințele postului, atunci când sunt cerute de angajator;
  •  “Declarația de acord a folosirii datelor personale” (GDPR) completată și semnată. (Disponibilă AICI).
  • De asemenea, în secțiunea “Referințe” aplicantii sunt rugați să menționeze numele și datele de contact (e-mail, telefon) a două persoane care pot furniza recomandări cu privire la activitatea lor profesională în aria selectată.

Fiecare aplicatie primită va fi evaluată mai întâi cu privire la îndeplinirea cerințelor tehnice și ulterior cu privire la prețul acesteia.

Mai multe informații disponibile la documentul următor:


Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 10.07.2022, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991