Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal, organizatie non-profit, recruteaza in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe perioda determinata, 4 Experti servicii multidisciplinare, dupa cum urmeaza:

–       1 expert in Bucuresti

–       1 expert in Judetul Arges (punct de lucru Leordeni)

–       1 expert in Judetul Neamt (punct de lucru Bisericani)

–       1 expert in Baia Mare.

Recrutarea și angajarea au loc in cadrul proiectului „Program dedicat cresterii sanselor de reintegrare profesionala si sociala a persoanelor afectate de Tuberculoza”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeste in oameni!” Axa prioritara 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 – “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Responsabilitatile vor include dar nu se vor limita la:

 • Asigura facilitatea accesului pacientilor la serviciile organizate prin proiect;
 • Informeaza potentialii beneficiari cu privire la activitatile din proiect,
 • Recruteaza grup tinta in colaborare cu dispensarele teritoriale si cu spitalele de pneumoftiziologie
 • Identifica furnizori locali de formare profesionala si faciliteaza accesul pacientilor la formare profesionala
 • Informeaza si consiliaza beneficiarii in scopul identificarii capacitatii si interesului privind integrarea lor profesionala;
 • Efectueaza activitati de cerecetare a pietei muncii in plan local pentru a identifica locuri de munca accesibile pentru beneficiari;
 • Participa la elaborarea planurilor individuale de interventie ale beneficiarilor
 • Monitorizeaza participarea beneficiarilor la cursuri de calificare
 • Realizeaza activitati de raportare

Cerinte:

 • Studii superioare  – preferabil in asistenta sociala ;
 • Experienta de minim 6 luni in servicii sociale, psihologice sau medicale;
 • Disponibilitate mare de deplasare;
 • Abilitati de comunicare scrisa si verbala;
 • Seriozitate si promptitudine;
 • Capacitatea de a lucra in echipa dar si independent;
 • Cunostinte operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in:

– Curriculum vitae in format Europass in limba româna cu specificatia postului vizat;

– Scrisoare de intentie

– Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatele de absolvire care atesta informatia continuta in CV si conformitatea cu cerintele postului;
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 13 februarie 2015, ora 17.00.

Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, Bucuresti sau transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicatiile complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectiei.

Fundatia Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de sanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991