img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal, organizatie non-profit, recruteaza in vederea angajarii cu contract individual de munca, pe perioda determinata, 4 Asistenti sociali, dupa cum urmeaza:
–    1 asistent social in Bucuresti
–    1 asistent social in Judetul Arges (punct de lucru Leordeni)
–    1 asistent social in Judetul Neamt (punct de lucru Bisericani)
–    1 asistent social in Baia Mare.

Recrutarea si angajarea au loc in cadrul proiectului „Program dedicat cresterii sanselor de reintegrare profesionala si sociala a persoanelor afectate de Tuberculoza”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –„Investeste in oameni!” Axa prioritara 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2 – “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Responsabilitatile vor include dar nu se vor limita la:
•    Realizeaza evaluarea sociala si consilierea beneficiarilor-persoane afectate de tuberculoza, in acord cu nevoile identificate ale beneficiarilor si cu cerintele proiectului;
•    Informeaza si consiliaza beneficiarii in scopul identificarii capacitatii si interesului privind integrarea lor profesionala;
•    Efectueaza activitati de cerecetare a pietei muncii in plan local pentru a identifica locuri de munca accesibile pentru beneficiari;
•    Participa la elaborarea planurilor individuale de interventie ale beneficiarilor;
•    Contribuie la evaluarea si selectia beneficiarilor eligibili pentru acordarea sprijinului social si pentru participarea la cursuri de calificare;
•    Monitorizeaza participarea beneficiarilor la cursuri de calificare;
•    Realizeaza rapoarte periodice de activitate;
•    Efectueaza ocazional, anchete sociale la domiciliul beneficiarilor.

Cerinte:
•    Studii superioare de profil – licenta in asistenta sociala ;
•    Experienta de minim 1 an intr-un serviciu de asistenta sociala public sau privat;
•    Abilitati de comunicare scrisa si verbala;
•    Seriozitate si promptitudine;
•    Capacitatea de a lucra in echipa dar si independent;
•    Disponibilitatea de a se deplasa;
•    Cunostinte operare calculator: Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, E-mail.
•    Constituie avantaj:
o    experienta de minim 3 ani in activitati de informare, orientare si consiliere profesionala a beneficiarilor
o    experienta in lucrul cu pacienti cu boli cronice/infecto-contagioase

Potentialii candidati sunt rugati sa depuna o aplicatie completa constand in:
– Curriculum vitae in format Europass in limba romana cu specificatia postului vizat;
– Scrisoare de intentie
– Copii xerox dupa diplomele, atestatele si certificatele de absolvire care atesta informatia continuta in CV si conformitatea cu cerintele postului;

Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 27 iunie 2014, ora 17.00.
Aplicatiile pot fi depuse direct la secretariatul Fundatiei RAA din Str. Rodiei, nr. 52, sectorul 3, Bucuresti, transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro sau transmise prin fax la numarul 0213232490.

Numai aplicatiile complete, transmise pana la termenul limita vor fi luate in considerare in vederea selectiei.

Fundatia Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de sanse.

Anuntul in format PDF, aici.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991