Sorry, this entry is only available in Romanian.

4 Iunie / Agerpres / https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/06/04/comunicat-de-presa-fundatia-romanian-angel-appeal-19-24-23

Fundația Romanian Angel Appeal a lansat luni, 4 iunie 2018, proiectul ‘Profesori Pregătiți – Profesori Motivați’, implementat în parteneriat cu Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România (APCCR) și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (F.E.D.R.A.).

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea, prin formare continuă, a abilităților de lucru cu copii cu cerințe educaționale speciale pentru 400 de cadre didactice, 80 persoane din rândul personalului de sprijin și 26 membri ai echipelor manageriale din 13 școli speciale și de masă. Cele 13 școli au fost selectate din 6 județe: Suceava, Botoșani, Prahova, Galați, Brăila și Vaslui acoperind astfel, 3 zone defavorizate (Nord-Est, Sud Muntenia și Sud-Est).

Rata crescută a sărăciei și numărul semnificativ de copii cu cerințe educaționale speciale (CES) în școlile din aceste regiuni, coroborate cu scăderea numărului unităților școlare (de masă și speciale) și cu lipsa de pregătire a cadrelor didactice în vederea lucrului cu copiii cu nevoi speciale, conduc la scăderea gradului de incluziune școlară a copiilor cu CES și implicit, către creșterea abandonului școlar.

Proiectul pornește de la premisa că diversificarea și îmbunătățirea metodelor de predare, adaptarea acestora la nivelul de dezvoltare al copiilor și utilizarea de către cadrele didactice a noilor tehnologii în actul predării, pot crește șansele de incluziune a copiilor cu CES în învățământ.

RAA și partenerii săi propun un program complex de formare, constând într-un curs introductiv (în format e-learning), urmat de o serie de cursuri rezidențiale (față în față cu lectorul) și practică monitorizată online.

Cursurile vor atinge următoarele teme:

1. Cursul introductiv (e-learning) va cuprinde teme privind abandonul școlar, segregarea școlară și rolului cadrelor didactice în creșterea șanselor de integrare școlară a copiilor la risc de abandon, cu precădere a celor cu CES.

2. Cele patru cursuri rezidențiale livrate în serii de cca. 20 cadre didactice în fiecare județ vor aborda teme precum:

— Adaptare curriculară pentru copiii cu CES

— Metode participative de predare, centrate pe copil și TIC

— Dezvoltare a gândirii critice, formare de abilități și creștere a independenței

— Dezvoltare personală și managementul stresului

Proiectul răspunde și nevoii de formare a personalului de sprijin direct implicat în asigurarea suportului necesar integrării copiilor cu CES, dar și nevoilor de formare a echipelor manageriale ale școlilor partenere.

Programa pentru personalul de sprijin va aborda tematica măsurilor de desegregare și de integrare a copiilor în colectivitățile școlare, iar cursurile adresate managerilor școlari vor viza teme precum atragerea de resurse pentru școli, motivarea și retenția personalului și managementul relației cadre didactice — părinți.

Romanian Angel Appeal și partenerii săi vor fi implicați în toate etapele proiectului: în promovarea proiectului și programului de formare, în selectarea cadrelor didactice, elaborarea și livrarea cursurilor, coordonarea practicii monitorizate și evaluarea programului de formare.

Date suplimentare

Cele 13 școli selectate ca parteneri asociați între care 10 sunt unități de învățământ special, iar 3 sunt unități de învățământ de masa, deservesc un număr de 2.849 de copii. Dintre aceștia, peste 65% copii cu CES, 28% copii de etnie romă, 65% din familii sărace, 39% din mediul rural. Distribuția celor 13 școli pe județe este următoarea: 4 sunt în județul Prahova, 2 în Botoșani, 1 în Brăila, 2 în Vaslui, 3 în Suceava, 1 în Galați.

În perioada de pregătire a proiectului, Romanian Angel Appeal a realizat o analiză a nevoilor de formare în rândul cadrelor didactice din școlile partenere prin intermediul unui chestionar aplicat pe un lot de 16 școli și grădinițe din cele 6 județe menționate, obținând, pe durata a trei săptămâni, 147 de răspunsuri.

Răspunsurile la chestionar au reliefat următoarele:

— 34% dintre profesorii chestionați nu au beneficiat de o formare în ultimii 2 ani

— 97,95% dintre respondenți au sau au avut la clasă copii cu CES

— 77,5% consideră că informațiile și cunoștințele pe care le dețin sunt NU suficiente pentru lucrul cu copiii cu CES.

Temele propuse pentru cursurile de formare au fost considerate extrem de utile de 80% dintre respondenți.

Studiile realizate în ultimii ani (RAA, 2011; Mareș G. și Toth A., 2015, Toth A., 2016), indică o serie de factori care limitează integrarea școlară a copiilor cu autism și accesul lor la o educație de calitate adaptată nevoilor lor de dezvoltare. Printre acestea, se numără competențele reduse ale cadrelor didactice în lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale, insuficiența resurselor materiale și a serviciilor de sprijin adaptate nevoilor copiilor cu TSA, caracterul încă neintegrat al serviciilor sociale, de sănătate și educație, dar și ignoranța, stereotipurile și prejudecațile manifestate de cadrele didactice sau de părinții copiilor tipici.

O anchetă cantitativă realizată în 2015 pe un eșantion de beneficiari ai centrelor de consiliere și asistență pentru persoanele cu TSA ale DGASPC-urilor din 12 județe (Toth A., 2016) relevă faptul că dintre copiii cu TSA de vârsta școlară (care au împlinit 6 ani), 21% frecventau încă grădinița, deși aveau vârsta de a fi integrați în ciclul primar, iar 18% nu erau deloc cuprinși în învățământ.

Studiile internaționale arată o strânsă legătură între competențele profesorilor și reducerea gradului de abandon și între formarea profesională, motivarea și performanțele educaționale, mai ales în rândul cadrelor didactice din învățământul special.

În contexul în care în ultimii 15 ani, eforturi majore au fost depuse de organizațiile societății civile pentru creșterea accesului la intervenții terapeutice a copiilor cu tulburări din spectrul autist, este esențial să existe cadre didactice pregătite pentru a lucra în mod incluziv cu copii cu CES și în special cu copii cu TSA.

Proiectul ‘Profesori Pregătiți — Profesori Motivați’ are o durată de 30 de luni, are valoarea de 3,915,221.26 RON și este finanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin intermediul apelului de proiecte POCU 2014-2020 73/6/6/105405 ‘Profesori motivați în școli defavorizate’, obiectivul specific al programului fiind: ‘Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive’.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991