img-0
img-11
img-12

Integrated community services for pacients with tuberculosis and their families

(Română) Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă

(Română) Proiectul isi propune sa creasca capacitatea organizatiilor din domeniul sanatatii, in special al TB, si serviciilor sociale, de a formula metodologii integrate de furnizare a serviciilor pentru a raspunde mai bine nevoilor pacientilor prin implicarea tuturor actorilor relevanti (institutii publice de la nivel local si central, ONG-uri, fosti pacienti) si de a derula campanii de advocacy care sa contribuie la o mai buna incluziune sociala si profesionala a pacientilor.


Obiectivul de de dezvoltare organizationala al proiectului – Dezvoltarea competentelor a 6 angajati ai ASPTMR de a oferi servicii (online, fata in fata si telefonic) de consiliere psiho-sociala si asistenta juridica pentru cel putin 100 de pacientii cu TB sau familiile acestora. Rezultatele principale sunt: metodologie de lucru dezvoltata printr-o abordare de tip multi-stakeholder pentru oferirea de servicii comunitare integrate care sa raspunda nevoilor pacientilor de TB si familiilor lor, cresterea capacitatii fostilor pacienti de a se implica in procese de advocacy, cresterea capacitatii autoritarilor de a oferi servicii integrate pacientilor cu TB, campanie de advocacy pentru adoptarea metodologiei si implementarea ei.


Activitatile proiectului sunt:

  • A1 Management de proiect,
  • A2 Informare si comunicare,
  • A3 Dezvoltarea unei platforme online pentru pacientii cu TB,
  • A4 Harti de nevoi si resurse pentru pacientii cu TB,
  • A5 Studiu de caz Norvegia,
  • A6 Metodologia de lucru pentru furnizarea de servicii comunitare integrate pentru pacientii cu TB si familiilor acestora,
  • A7 Cursuri de formare pentru actorii locali,
  • A8 Campanie de advocacy pentru promovarea metodologiei la nivelul actorilor nationali,
  • A9 Dezvoltarea competentelor angajatilor de a oferi servicii.

(Română) Cresterea capacitatii organizațiilor din domeniul sanatatii, în special al TB, și serviciilor sociale, de a formula metodologii integrate de furnizare a serviciilor pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților prin implicarea tuturor actorilor relevanți (instituții publice de la nivel local și central, ONG-uri, fosti pacienti) si de a derula campanii de advocacy care sa contribuie la o mai buna incluziune sociala si profesionala a pacientilor. Scopul proiectului raspunde obiectivului programului si outcome-ului 3.

(Română) 1. Dezvoltarea in mod participativ a unei metodologii de lucru pentru oferirea de servicii comunitare integrate care sa raspunda nevoilor pacientilor de TB si familiilor lor cu implicarea a minim 60 de actori locali si nationali cu atributii in domeniu, din care cel putin 20 fosti pacienti cu TB si 15 organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniu la nivel national intr-o perioada de 2 ani. Dezvoltarea metodologiei se va realiza printr-o abordare multi-stakeholder (implicarea actorilor publici locali si nationali, reprezentanti ai ONG-urilor din domeniu, fosti pacienti) si va avea la baza harti judetene de nevoi si resurse pentru pacientii cu TB.

2. Cresterea capacitatii a 60 de actori locali (ONG-uri, asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, jurnalisti, medici de familie, asistenti medicali, psihologi etc) de a oferi servicii integrate pentru pacientii de TB si familiile lor intr-o perioada de 18 luni. Aceasta se va realiza prin cursuri de formare, sesiuni de informare, workshopuri, forumul pacientilor TB.

3. Derularea unei campanii de advocacy pentru  adoptarea de catre autoritatile publice locale si centrale a unei metodologii de lucru pentru oferirea de servicii comunitare integrate pentru pacientii de TB si familiile lor prin implicarea a cel putin 15 reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, si a 20 de fosti pacienti cu TB intr-o perioada de 16 luni.

News

Supporters / partners

The project is implemented by the Association for Supporting Patients with Resistant Multidrug Tuberculosis (ASPTMR) in partnership with the Romanian Angel Appeal Foundation (RAA), between april 2021 - march 2023 and benefits from a 249.468 euro grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this website does not necessarly reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991