img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Proiectul: „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”  este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” împreună cu organizația Romanian Angel Appeal  în beneficiul comunităților din județul Dâmbovița și vizează 6  comune unde au fost depistate cazuri de tuberculoză în 2018.

Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.9: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Scopul proiectului:

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, pentru 75010 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv derularea de activitati de sprijin si asistenta, inclusiv subventii, pentru 15003 persoane din grupurile vulnerabile, completate de activitati de informare, educare si constientizare a grupului tinta, precum si prin organizarea de programe de formare pentru 560 de persoane in vederea asigurarii unui nivel de competente imbunatatit al profesionistilor implicati in prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul si tratamentul precoce al tuberculozei si tuberculozei latente.

 

Impactul pe termen lung:

Majoritatea pacienților cu TB, inclusiv TB latentă sunt persoane cu statut socio-economic scăzut, care trăiesc în condiții și medii sărace, nesigure sau în zone rurale izolate și îndepărtate. Cel mai adesea, combinația dintre TB, inclusiv TB latentă și sărăcie conduce la: izolarea de familie și prieteni; lipsa informațiilor despre sprijinul și serviciile disponibile; confruntare cu probleme în satisfacerea nevoilor de bază și în accesul la servicii de sănătate; imposibilitatea cumpărării de alimente, medicamente sau imposibilitatea mersului la medic; pierderea serviciului și îndatorare; lipsa aderenței la tratament și întreruperea acestuia pentru a se reîntoarce la muncă în vederea sprijinirii familiei etc.

Prin urmare, progresul în controlul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, în România, precum și în alte părți ale spațiului economic european, necesită investiții în consolidarea elementelor principale ale programului național de control al tuberculozei (diagnostic, tratament și prevenție), dar și abordarea determinanților sociali ai tuberculozei, inclusiv ai tuberculozei latente.

Asigurarea diagnosticului timpuriu, urmat de regimuri de tratament anti-TB neîntrerupte, complete și de calitate, tratament sub directa observație (DOT) și stimulente (financiare, alimente) pentru pacienți, în vederea creșterii aderenței la tratament, vor conduce la o rată mai bună de succes al tratamentului în rândul pacienților cu TB, inclusiv TB latentă, care astfel se pot întoarce la serviciu, redevenind cetățeni productivi. În plus, intervențiile de prevenire în comunitățile rurale sărace vor contribui la o adresabilitate crescută a acestor populații față de serviciile de asistență medicală primară, la scăderea numărului de îmbolnăviri cu TB, inclusiv TB latentă, scăderea stigmatizării și discriminării pacienților cu TB, inclusiv TB latentă și a familiilor acestora, precum și la un statut social și economic îmbunătățit al membrilor comunității.

Prin intervenții de depistare precoce și active în rândul grupurilor vulnerabile, simultan cu practicile îmbunătățite de control al infecției din unitățile sanitare și din laboratoare, România va depista cazurile mai devreme și va preveni transmiterea continuă a tuberculozei, inclusiv tuberculoza latentă.

Îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului medical superior și mediu duce consecutiv la un grad mai mare de calitate a îngrijirilor medicale, crește numărul de afecțiuni tratabile în ambulator sau în cabinetele de medicină de familie (spre deosebire de situația actuală când dominant este tratamentul în spitale județene) și evită diagnosticul incorect sau tardiv al unor patologii complexe. Soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă printr-un program de formare de ordin național are potențialul de a duce în final la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cu creșterea speranței de viață la naștere la nivele apropiate celor din Uniunea Europeană.

 

Beneficiile pentru grupul țintă:

Prin activitățile și obiectivele proiectului se asigură accesul persoanelor din grupul țintă la metode rapide de diagnostic, se îmbunătățește rata de diagnostic a cazurilor de tuberculoză sensibilă, se încurajează tratamentul medical și de suport al cazurilor de tuberculoză, sprijinul financiar al persoanelor sărace, precum și îmbunătățirea capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei. Toate aceste obiective sunt coerente Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020. Pregătirea personalului implicat în tratamentul tuberculozei, precum și creșterea competențelor acestora oferă o permeabilitate mai mare în teritoriu a serviciilor de sănătate de calitate, conforme normativelor Organizației Mondiale a Sănătății.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel national si consolidarea controlului tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente in Romania prin elaborarea unei metodologii unice, aplicabile la nivel national, de screening al populatiei prin metode medicale, avand ca rol principal depistarea bolii inca din stadiile incipiente ale instalarii.
  2. Imbunatatirea nivelului de cunostinte teoretice si practice prin activitati de sprijinire a cresterii capacitatii tehnice a personalului implicat in prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul si tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente prin intermediul furnizarii de programe de formare specifica pentru 560 de persoane (asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, asistenti medicali, mediatori
    sanitari) sub forma de cursuri de educatie medicala continua, teoretice si practice, acreditate, asigurarea unui nivel inalt de calitate al formarii prin elaborarea unui curriculum de formare acreditat pe baza metodologiei realizate la nivel national si consolidarea si abordarea integrata, de inalt nivel calitativ, a metodelor de lucru si cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii prin
    participarea a 60 de persoane din grupul tinta la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, conferinte si/sau workshopuri, in domeniul screeningului TB.
  3. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament pentru TB, inclusiv TB latenta pentru 75010 de persoane identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile si optimizarea diagnosticarii si tratamentului pentru 15003 persoane identificate direct sau prin referire pasiva, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca aderenta la tratament, inclusiv subventii in bani, peer-to-peer suport, consiliere psihologica, asistenta sociala, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului, in conformitate cu Strategia Nationala de Control al Tuberculozei 2015-2020.
  4. Constientizarea si promovarea necesitatii depistarii precoce, diagnosticarii si tratamentului cazurilor de tuberculoza, inclusiv tuberculoza latenta prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specifice, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.
  5. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala in cadrul sesiunilor de formare, diseminarea catre cel putin 560 de profesionisti din sectorul socio-medical a notiunilor si principiilor aferente nediscriminarii si egalitatii de sanse ca parte a programelor de formare si manualelor de practica, concretizate in capitole distincte si exemple de bune practici, precum si prin realizarea unui program de screening la nivel national, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 75010 persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si utilizarea TIC in realizarea interventiilor.

Rezultate așteptate și context:

Grup țintă:

Proiectul propus are in vedere furnizarea serviciilor de sanatate esentiale orientate catre prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente si vizeaza un numar de 75.010 persoane apartinand grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) si 560 de specialisti in furnizarea de servicii medicale (profesionisti implicati in prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul si tratamentul precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente), care vor beneficia de programe de formare profesionala. Grupul tinta(GT) – persoane apartinand grupurilor
vulnerabile – va fi localizat in toate cele 8 regiuni de dezvoltare, selectarea tuturor membrilor GT facandu-se cu respectarea limitelor impuse prin ghid, astfel ca 10% din GT va proveni din BI, iar 90% din GT va proveni din celelalte 7 reg mai putin dezv.

Pentru GT specialisti in furnizarea de servicii medicale selectarea va respecta acelasi principiu. Provenienta GT va fi interpretata din perspectiva adresei de domiciliu a membrilor GT (persoane apartinand grupurilor vulnerabile). In cazul acelor membri ai GT – persoane vulnerabile care nu au acte de identitate, aceste persoane vor completa declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca locuiesc in acele regiuni de implementare vizate de proiect, respectiv toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Pentru categoria GT specialisti in furnizarea de servicii medicale provenienta membrilor va fi stabilita in functie de localizarea institutiei publice unde
isi desfasoara activitatea si cu care au incheiat un contract de munca.

Cei 75.010 membri ai GT – persoane apartinand grupurilor vulnerabile – se vor incadra in una din urmatoarele situatii vulnerabile:
􀀀 Persoane fara adapost;
􀀀 Persoane care sufera de dependenta de alcool, droguri și alte substante toxice;
􀀀 Persoane din mediul rural (minim 45.000 persoane);
􀀀 Persoane lipsite de libertate sau aflate sub control judiciar

Toti cei 75.010 membri ai GT-persoane vulnerabile vor beneficia de servicii de screening (A3.3), care se vor derula prin intermediul unor caravane mobile, astfel incat sa se asigure un acces cat mai facil al membrilor GT la aceste servicii. 15.003 persoane vor primi trimitere la medic specialist (A3.3), ca urmare a realizarii investigatiilor de screening. Acele persoane vulnerabile care participa la screening si vor fi diagnosticate cu TB/TBL vor beneficia de servicii de sprijin (A3.4), servicii care vor include asistenta pentru gestionarea programului zilnic, suport social si emotional, servicii care vor facilita prin furnizare de informatii accesul GT la ingrijiri
medicale si la resurse disponibile pentru domeniul vizat (TB).

Informații privind protecția și prelucarea datelor cu caracter personal AICI (GDPR)

© Romanian Angel Appeal | Since 1991