Sorry, this entry is only available in Romanian.

350 de zile

În 2014 a fost elaborat proiectul de lege privind măsurile de control al tuberculozei. 4 ani mai târziu a fost votat şi a intrat în vigoare. După fix încă un an, normele de aplicare nu sunt aprobate. Peste 12.000 de pacienţi cu tuberculoză nu pot beneficia de suport financiar pentru aderenţă la tratament şi de concediu pe întreaga durată a tratamentului, până la vindecare.

730 de zile

În 2017 a fost elaborat Planul naţional strategic HIV/SIDA. Un an mai târziu a fost publicat în transparenţă decizională şi am propus adoptarea lui cu buget. În decembrie 2019, Planul este în continuare la Ministerul Sănătăţii, aşteptând zile mai bune. Între timp, persoanele la risc de infectare, mai ales cele din grupurile vulnerabile, nu au acces la servicii de prevenire.

600 de zile

În aprilie 2018, Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu Ministerul Sănătăţii şi câteva organizaţii non-guvernamentale au convenit să colaboreze pentru înfiinţarea primului Centru de servicii integrate adresat persoanelor afectate de tuberculoză şi/sau HIV, care au şi alte vulnerabilităţi – consumatori de droguri injectabile, homeless etc. În 6 luni Centrul urma să fie funcţional. Un an şi jumătate mai târziu, este încă la stadiul de proiect.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat datorită granturilor Fondului Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei şi Malariei din ultimii 4 ani. Cu doar un an şi jumătate rămas în faţă pentru implementarea activităţilor din posibil ultimul grant pe care-l va primi România din partea Fondului Global, suntem la momentul la care autorităţile centrale şi locale trebuie să-şi asume finanţarea şi continuarea serviciilor adresate persoanelor afectate de HIV şi tuberculoză.

În tot acest timp am trimis nenumărate solicitări către Ministerul Sănătăţii şi către Primăria Municipiului Bucureşti, sperând că sănătatea persoanelor vulnerabile afectate sau la risc de tuberculoză sau HIV va deveni la un moment dat o prioritate. Încă sperăm, astfel că am trimis şi noului Ministru al sănătăţii o invitaţie de a ne întâlni şi de a discuta pe marginea acestor probleme.

Găsiţi aici scrisoarea către Ministerul Sănătăţii.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991