Sorry, this entry is only available in Romanian.

ANUNȚ RECRUTARE FORMATORI

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează formatori – facilitatori cu experiență în vederea livrării unor cursuri de formare rezidențială urmate de activitati de mentorat pentru autorități publice locale și organizații non-guvernamentale, în domeniul dezvoltării de servicii, proiecte și campanii locale care vizează problematica TB și HIV/SIDA.

Aceste activități dedicate creșterii capacității actorilor locali fac parte din Programul „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”, finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei

Obiectivul general: Creșterea capacității autorităților publice locale/ județene și a organizațiilor non-guvernamentale din județele Arad, Bacău, Constanța, Dolj și Iași de a aborda problematica TB-HIV prin:

 1. Organizarea de sesiuni de formare rezidențială, de câte două zile, ce urmează să se desfășoare în 2019 și 2020, în toate cele cinci județe incluse în proiect;
 2. Oferirea de suport tehnic și mentorat tuturor participanților pentru organizarea evenimentelor de IEC din 2020 și 2021;
 3. Sprijinirea inițiativelor de la nivel local (asistență tehnică) în vederea dezvoltării unor proiecte, servicii, strategii etc.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR SELECTAȚI

 • Contribuie la realizarea designului de curs;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri (12 ore de formare /curs, durată curs 2 zile) în: Arad, Bacău, Constanța, Craiova, Iași, după un calendar agreat cu echipa de proiect;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor documente precum: instrumentele de asigurare a calităţii sesiunilor (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.), fișe de activitate, exerciții și alte formulare standard;
 • Contribuie la realizarea raportului de curs, la finalul fiecărei sesiuni de formare;
 • În baza rezultatelor sesiunilor din 2019, împreună cu echipa de proiect, dezvoltă o metodologie și un plan de mentorat, cu indicatori măsurabili și realiști;
 • Furnizează asistență tehnică și mentorat conform planului stabilit și realizează raportări trimestriale cu privire la progresul beneficiarilor.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • Deține acreditare de formator;
 • Are experiență specifică de peste 3 ani în livrarea programelor de formare/facilitare;
 • Are experiență în cel puțin una din urmatoarele tematici:
  • analiză de nevoi și planificare strategică;
  • comunicare eficientă cu accent pe comunicare pentru grupurile vulnerabile;
  • organizare de evenimente și campanii, inclusiv campanii de informare, educare și conștientizare;
  • dezvoltare de proiecte/strategii locale/organizaționale;
  • organizare comunitară;
  • sănătate publică;
  • sector nonguvernamental;
 • Deține experiență de lucru cu ONG-urile, preferabil experiență în consultanță/ asistență tehnică/ facilitare comunitara/ mentorat/ evaluare organizațională, sau similare acestora;
 • Înțelege modalitățile de lucru cu autoritățile publice locale/ județene și procedurile specifice sectorului public;
 • Cunoaștere cel puțin o limbă străină (Engleză);
 • Are cunoștințe solide de operare pe calculator (pachetul MS Office)

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în Limba Română;
 • Copie după certificat de formator;
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire și alte documente care atestă informația conținută în CV și sunt relevante în cadrul acestui anunț.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 28.08.2019, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro și andrei.dobre@raa.ro sau depuse direct la secretariatul Fundației RAA din Str. Rodiei, nr. 52, Sectorul 3, București.

 Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991