img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

„Binele din România se construiește în fiecare zi. Și se premiază într-o singură seară de gală”. Acesta este mesajul campaniei celei de-a XIV-a ediții a Galei Societății Civile, un amplu proiect dedicat sectorului asociativ din România. Festivitatea de premiere a Galei, desfășurată în Sala Mare a Teatrului Național București, a avut loc pe 6 iunie.

GSC 2016

Prin intermediul proiectelor centrate pe persoanele vulnerabile și aflate la risc de excluziune socială, Romanian Angel Appeal își aduce aportul la binele care trebuie construit zi de zi în România.

Proiectul Și ei trebuie să aibă o șansă! – Program de sprijin pentru integrarea socială și profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist a fost desemnat de către membrii juriului ca finalist în cadrul secțiunii „Incluziune socială”. Calitatea proiectului și impactul acestuia s-au reflectat nu numai în faptul că s-a numărat printre proiectele finaliste la această secțiune, ci și prin faptul că a obținut premiul al III-lea, numărându-se astfel, printre cele mai bune programe privind incluziunea socială.

GSC RAA premiu 2016

Proiectul s-a născut din nevoia acută a creării unor servicii publice gratuite pentru persoanele cu autism, a formării profesionale a specialiștilor care oferă servicii la nivel național și a informării corecte a populației generale, cu privire la TSA.

Aria geografică a proiectului s-a situat la nivel național, iar scopul a constat în creșterea șanselor de integrare socială și ulterior, de acces pe piața muncii a copiilor și tinerilor diagnosticați cu TSA prin diagnosticarea precoce și facilitarea accesului la servicii și programe de recuperare și asistență specializată.

Au fost create în cadrul proiectului, în parteneriat cu 40 direcții de asistență socială și protecția copilului – 40 centre de consiliere și asistență TSA, în care peste 2000 de persoane cu TSA și aparținători au beneficiat de consiliere, asistență și recuperare, au fost formați peste 600 psihologi și psihopedagogi în cadrul unui program complex ce a îmbinat formare teoretică și practică supervizată, au fost instruiți prin cursuri acreditate EMCD peste 1300 medici de familie și au fost informați peste 10000 părinți, cu privire la importanța diagnosticării precoce.

Parteneri:  Fundația Romanian Angel Appeal – promotor proiect , Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Generală Protecția Copilului- partener, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991