Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal organizează, în luna octombrie 2015, un curs de formare, pentru cadre didactice, în lucrul la clasă cu copilul cu autism. Cursul se adresează atât cadrelor didactice din învățământul de masă, cât și celor din învățământul special, școlar și preșcolar, cu precădere învățătorilor și profesorilor de sprijin.

Instruirea are loc în cadrul proiectului “Comunitate pregătită, copil integrat-suport pentru integrarea scolară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” și vizează dobândirea, de către cadrele didactice, a unor abilităti noi și însușirea de tehnici de abordare a copilului cu tulburare de spectru autist (TSA), menite să imbunătătească performanța acestora în privință integrării școlare a copilului cu TSA.

Formarea este susținută de 3 lectori din Islanda, cu experiență îndelungată în pregătirea și supervizarea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu TSA.

Cursul are loc în București, în 3 serii a câte 3 zile, după cum urmează:

Seria I: 6 – 8 octombrie

Seria a ÎI-a: 10 – 12 octombrie

Seria a III-a: 14 – 16 octombrie

Numărul de locuri este limitat (100 de cadre didactice din București și din județele partenere în proiect : Brăila, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Prahova), iar participarea este gratuită, organizatorii asigurând, prin proiect, transportul, cazarea și masă cursanților, precum și toate materialele de curs.

Înscrierile se fac online, prin completarea formularului disponibil la http://integrare-școlară-autism.ro/formular-de-înscriere-a-cadrelor-didactice/.

Data limită pentru completarea și trimiterea formularului este 16 septembrie 2015.

Proiectul “Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea  școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” este derulat de Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center (SDCC) din Islanda și cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din București și din 9 județe ale țării ce înregistrează un număr mare de cazuri de TSA.

Proiectul are o durată de 12 luni și este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Pentru mai multe detalii despre cursuri și înscriere, contactați :

Roxana Tudose

Tel : 0731.137.529, e-mail: roxana.tudose@raa.ro

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991