img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal lansează apelul pentru crearea bazei de data de formatori în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR SELECTAȚI

 • Respectă programa de pregătire și desfășoară activitățile de formare cu profesionalism respectând procedurile și instrucțiunile de lucru ale Fundației Romanian Angel Appeal;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri cu durata a 18 ore (3 zile) în locații din județele: Bacău, Suceava, Vaslui, Galați, Prahova după un calendar agreat cu organizatorii cursurilor;
 • Studiază și își însușește informațiile oferite în suportul de curs pus la dispoziție de RAA;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.);
 • Participă la examinarea cursanților pe baza procedurilor și criteriilor de examinare stabilite prin metodologia de acreditare a cursurilor;
 • Elaborează propuneri pentru alte nevoi identificate în timpul cursurilor de formare;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor.

PROFILUL SOLICITAT AL FORMATORILOR

 • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
 • Experiență specifică de peste 10 ani în livrarea programelor de formare adresate cadrelor didactice;
 • Experiență demonstrată în tematica acoperită de oricare dintre cursurile livrate în cadrul proiectului: – adaptarea curiculară pentru lucrul cu copii cu cerințe educaționale speciale,

– metode participative de predare, centrate pe copil şi utilizarea ITC în predare;

– dezvoltare a gândirii critice, formare de abilități și crestere a independenței copiilor cu CES;

– dezvoltare personală și managementul stresului în rândul cadrelor didactice.

 • Constituie un avantaj: activitate didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
 • Cunoașterea a cel puțin o limbă străină (engleză);
 • Cunoștințe de operare pe calculator.

Persoanele interesate, care corespund cerințelor minime menționate mai sus, sunt invitate să trimită Curriculum vitae în format Europass, în limba română cu specificația postului vizat (Formator) la adresa de e-mail: ioana.adamovici@raa.ro.

 

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI

 

Formatorii al căror CV este eligibil pentru postul vizat, vor fi contactati si invitați să trimită și alte documente necesare finalizării procesului de selecție.

 

Așteptăm aplicația dumneavoastră până la 31 Martie 2019.

 

Apelul rămâne deschis și după această dată.

 Un criteriu în selecția formatorilor va fi și ordinea primirii aplicațiilor, de aceea este esențial să ne trimiteți cât mai repede CV-ul dumneavoastră!

O confirmare a recepționării aplicației va fi trimisă prin e-mail de către Fundația Romanian Angel Appeal. După verificarea documentelor și înregistrarea în baza de date, aplicanții selectați vor fi contactați telefonic în vederea stabilirii unui interviu.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991