img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează formatori (medici) în vederea livrarii unor cursuri de formare profesională pentru personal medical (asistenţi medicali, asistenţi medicali comunitari) şi personal medico-social (asistenţi sociali şi mediatori sanitari), care fac parte din grupul ţintă al proiectului.

Activitățile de formare se desfășoară în cadrul proiectului Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latentefinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, implementat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu şase ONG-uri, între care şi RAA.

Experţii selectaţi vor fi responsabili de formarea profesioniştilor în domeniul organizării şi implementării măsurilor de screening pentru tuberculoză în rândul grupurilor vulnerabile şi vor fi contractaţi part-time, pe o perioadă determinată de timp (20 ore de colaborare/ curs).

PRINCIPALELE  RESPONSABILITĂȚI ALE FORMATORILOR

 • Respectă programa de pregătire și desfășoară activitățile de formare cu profesionalism respectând procedurile și instrucțiunile de lucru ale Fundației Romanian Angel Appeal;
 • Are disponibilitate de a livra cursuri cu durata a 18 ore (4 zile), după un calendar agreat cu organizatorii cursurilor;
 • Studiază și își însușește informațiile oferite în suportul de curs pus la dispoziție de angajator;
 • Răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate pe durata formării;
 • Contribuie la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, raport de curs etc.);
 • Participă la examinarea cursanților pe baza procedurilor și criteriilor de examinare stabilite prin metodologia de acreditare a cursurilor;
 • Completează catalogul participanților la instruire cu rezultatele evaluărilor.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE FORMATORILOR MEDICI (Poziţia II):

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
 • Medici cu minim 10 ani de experientă în specialitate (Tuberculoză)
 • Experienţă în domeniul formării medicale

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină, cu specificarea postului vizat (Formator Medic)
 • Copie după certificat de formator, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură.
 • Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.
 • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.
 • Copii după documente justificative care atestă experiența specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie după cartea de muncă sau contracte de muncă etc), cu mențiunea “conform cu originalul”, semnate pe fiecare pagină.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 15.06.2020, ora 16.00

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

 

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991