Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) recrutează 1 Formator expert în vederea livrării programului de formare rezidențială sau on-line pentru medicii de familie selectați în grupul țintă al proiectului.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern”finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din județele Teleorman, Alba și Bihor.

Expertul selectat va sustine un atelier de lucru pentru medicii de familie pentru care va fi contractat part-time, pe o perioadă determinată de timp.

 

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ SOLICITATE:

  • Studii superioare absolvite cu diploma de licență în medicină
  • Medici cu 1-5 ani de experientă didactică/formare a medicilor demonstrată cu adeverințe de la unitatea de învățământ (facultăți de medicină acreditate)

Sau

Medici formatori acreditați de Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) prin Centrul Național de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar si acreditati de CMR

  • Experiență de lucru ca formator în domeniul medical – 5 ani

 Puteti consulta detalii despre condiții și responsabilități cerute formatorilor selectați AICI

 

Potențialii candidați sunt rugați să transmită o aplicație completă constând în:

  • CV în format EUROPASS în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină;
  • Copii după diplome, atestate și certificate de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină;
  • Copie după certificatul de membru al Colegiului Medicilor;
  • Copie după certificatul de formator autorizat de SNSPMPDS si acreditat de CMR;
  • Copie după actul de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), conform cu originalul și semnate ;
  • Declarația de acord a folosirii datelor personale completată și semnată.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 11.05.2020, ora 12.00.

Aplicațiile vor fi transmise prin e-mail la adresa resurseumane@raa.ro, office@raa.ro

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care ofera egalitate de șanse.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.