Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează 4 EXPERȚI LOCALI MONITORIZARE PRACTICĂ/MENTORAT în cadrul proiectului Profesori pregătiți-Profesori motivați”proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

În cadrul acestui proiect cca 400 cadre didactice din județele Suceava, Bacău, Prahova, Vaslui, Brăila și Galați. beneficiază de un program complex de formare în format e-learning și față în față. Programul de formare a început în septembrie 2019 și se va finaliza în iulie 2020 și curpinde 100 ore de formare (un modul e learning și 4 module față în față).

Programul este acreditat de Ministerul Educației și Cercetării. Tematica cursurilor cuprinde:

 • Adaptarea curriculară pentru copiii cu CES
 • Metode și tehnici de lucru interactive
 • Gândire critică și abilități de viață independente
 • Managementul stresului cadrelor didactice

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din grupul țintă, proiectul propune în cadrul programului de formare sesiuni de mentorat unu la unu oferite de experți selectați în acest sens. Scopul sesiunilor de mentorat este acela de a ajuta cadrele didactice să-și perfectioneze practica abilităților dobândite în programul de formare. Sesiunile de mentorat vor fi asigurate față în față la nivel local sau online (SKYPE).

În cadrul programului vor fi selectați 4 experți care vor oferi suport unui număr de cca 100 cadre didactice fiecare în perioada martie – august 2020.

Sesiunile de mentorat cu durata de o oră fiecare vor fi planificate într-un calendar, până la finalul proiectului fiecare cadru didactic participant în program va putea beneficia de o sesiune de mentorat.  Experții selectați vor primi acces la suportul de curs al programului de formare, un ghid de discuție și acces la un instrument de raportare online.

Principalele responsabilități:

 1. Are responsabilitatea cunoașterii informațiilor incluse în programul de formare, astfel încât să poate oferi suport cadrelor didactice care au beneficiat de formare.
 2. Are responsabilitatea stabilirii unui calendar al sesiunilor de mentorat și al contactării cadrelor didactice în funcție de alocările primite de la contractor.
 3. Are responsabilitatea însușirii ghidului de discuție/interviu și a înregistrării concluziilor și recomandărilor oferite în cadrul sesiunilor de mentorat.
 4. Fiecare sesiune de evaluare practică/mentorat va conține și elemente de evaluare a programului de formare și a nevoilor de formare exprimate de cadrele didactice.
 5. Are responsabilitatea realizării la timp și la standardele de calitate acceptate a rapoartelor periodice.

 

Cerințe privind expertul:

Studii și experiență:

 • Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
 • Experiență de între 5-10 ani ani în livrare programe formare, acordare consiliere;
 • Experiența didactică sau de formare;
 • Cunoștințe de operare pe calculator;
 • Disponibilitate de călătorie sau bune cunoștințe operare programe comunicare (Skype, etc).

 

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

– Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert local monitorizare practica/mentorat), semnat și datat pe fiecare pagină.

– Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.

– Copie după actul de identitate și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.

– Copii după documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), cu mențiunea “conform cu originalul”și semnatură pe fiecare pagină.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 ianuarie 2020, ora 17.00.

Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa : resurseumane@raa.ro.!

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă AICI.

 

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.

Numai candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.

 

Fundația Romanian Angel Appeal este un angajator care oferă egalitate de șanse.

 

Photo credit Business vector created by katemangostar - www.freepik.com

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991