Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal angajează diriginte de șantier (inspector de șantier) pentru supervizarea și verificarea execuției de ”Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții medicale pentru pacienții cu Tuberculoză MDR, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna”.

Lucrările de construcție se vor executa exclusiv în curtea Spitalului aflat în satul Leamna de Sus, Comuna Bucovat, județul Dolj, iar persoana selectată va fi contractată pe o perioadă determinată de timp.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI :

 1. Urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile contractului, a proiectului, a caietelor de sarcini, a reglementărilor tehnice în vigoare și în special a “Planului calității”.
 2. Verificarea respectării tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare, supervizează respectarea termenelor prevăzute în contractul de antrepriză.
 3. Urmărirea tehnică a execuției lucrărilor pe tot parcursul lor, admițând la plată numai lucrările corespunzătoare, din punct de vedere calitativ și doar în cantitățile real executate.
 4. Completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.
 5. Reprezentarea beneficiarului lucrării în relațiile acestuia cu toți factorii implicați: proiectanți, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii în realizarea construcției.
 6. Predarea investitorului/achizitorului actelor de recepție, documentația tehnică și economică a construcției împreună cu cartea tehnică a construcției.

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ:

 • Deținerea Autorizației de Dirigenție de Șantier/ ISC
 • Studii liceale finalizate; constituie un avantaj studiile superioare / tehnice de specialitate finalizate
 • Experiență de minimum 7 ani de muncă pe șantier de construcții; constituie avantaj inspecția pentru o gamă largă de șantiere (ex. construcția de blocuri, hale industriale, unități medicale etc.)
 • Cunoștințe obligatorii impuse de legislație
 • Bun utilizator de Windows, MS Office, AutoCad
 • Abilități de bună comunicare și lucru individual și în echipă, bună organizare si respectarea/încadrare în termene
 • Permis conducere categoria B

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:

 • Curriculum vitae, cu specificația postului vizat;
 • Copii xerox ale diplomelor, atestatelor si certificatelor de absolvire care atestă informația conținută în CV și conformitatea cu cerințele postului.
 • Minimum 3 recomandări / referințe de la angajatori

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 10 mai, ora 16.00.

Aplicațiile pot fi transmise:

 • direct – depuse la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, de Luni până Vineri, între 9.00-14.00, persoană de contact Nicoleta Zamfirescu, tel 0766.064.505
 • prin fax la numarul: 0251 360 395, 0251 360 054, în atenția dnei.Nicoleta Zamfirescu
 • prin e-mail la una dintre adresele: sirbu@raa.ro; nico26q@yahoo.com

 

Doar aplicațiile complete și trimise până la termenul limită, vor fi luate în considerare în programarea interviurilor pentru recrutare.

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991