Sorry, this entry is only available in Romanian.

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Tuberculoza din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) lanseaza procedura de achizitie pentru serviciile de consultanta necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Princial Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB ANP lanseaza procedura de achizitie pentru servicii de consultanţă în cadrul proiectului O1SDA1I3 “Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Procedura aplicată este “Selectia consultantilor”.
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
Cerere pentru depunerea Scrisorii de Intenţie;
Anexa 1 – Model de CV;
Anexa 2 – Termeni de referinţă;
Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 05.06.2013, ora locala 13:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 11.06.2013, ora locala 13:00.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991