Sorry, this entry is only available in Romanian.

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Tuberculoza din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) lanseaza procedura de achizitie cerere de oferte pentru serviciile de consultanta necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Princial Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Achiziţie prin procedura de Cerere de Ofertă pentru servicii consultanţă.
02 mai 2013
UIP-TB ANP lansează o “Invitaţie de participare” pentru servicii de consultanţă în cadrul proiectului O1SDA1I3 “Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, lansează prezenta procedura de achiziţie pentru servicii de consultanţă. Procedura aplicată este “Cerere pentru depunerea Scrisorii de Intenţie”.
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
Cerere pentru depunerea Scrisorii de Intenţie;
Anexa 1 – Model de CV;
Anexa 2 – Termeni de referinţă;
Anexa 3 – Programare vizite de supervizare;
Anexa 4 – Grafic ateliere de evaluare a activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB în penitenciare de către educatori;
Anexa 5 – Grafic meselor rotunde/panel de experţi pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB în penitenciare;
Anexa 6 – Graficul atelierelor comune de evaluare a implementării PNCT şi CI TB în penitenciare.

Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 15.05.2013, ora locala 11:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 20.05.2013, ora locala 14:00.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991