Sorry, this entry is only available in Romanian.

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Tuberculoza din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) lanseaza procedura de achizitie cerere de oferte pentru serviciile de consultanta necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Princial Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Achiziţie prin procedura de Cerere de Ofertă pentru servicii consultanţă.
02 mai 2013
UIP-TB ANP lansează o “Invitaţie de participare” pentru servicii de consultanţă în cadrul proiectului O1SDA1I3 “Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, lansează prezenta procedura de achiziţie pentru servicii de consultanţă. Procedura aplicată este “Cerere pentru depunerea Scrisorii de Intenţie”.
In acest sens, persoanele interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
Cerere pentru depunerea Scrisorii de Intenţie;
Anexa 1 – Model de CV;
Anexa 2 – Termeni de referinţă;
Anexa 3 – Programare vizite de supervizare;
Anexa 4 – Grafic ateliere de evaluare a activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB în penitenciare de către educatori;
Anexa 5 – Grafic meselor rotunde/panel de experţi pentru evaluarea activităţilor de educaţie pentru prevenirea TB în penitenciare;
Anexa 6 – Graficul atelierelor comune de evaluare a implementării PNCT şi CI TB în penitenciare.

Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 15.05.2013, ora locala 11:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 20.05.2013, ora locala 14:00.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.