img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Tuberculoza din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor (UIP-TB ANP) lanseaza procedura de achizitie cerere de oferte pentru serviciile de cazare necesare in cadrul proiectului implementat cu finantare de la Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6-TFM, Componenta TB, prin Primitor Princial Fundatia Romanian Angel Appeal.

UIP-TB ANP lansează o “Cerere de ofertă” în cadrul proiectului ” Susţinerea Controlului TB în penitenciare prin activităţi esenţiale de prevenţie în rândul deţinuţilor şi personalului ” finanţat de Fondul Global de Lupta Împotriva Malariei, HIV/SIDA şi a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.
Unitatea de Implementare a Proiectelor de Control al Tuberculozei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, lansează prezenta procedura de achiziţie pentru servicii de cazare şi masă. Procedura aplicată este “Cerere de ofertă”.
In acest sens, firmele de profil interesate sunt invitate a depune oferta în perioada specificată în cadrul procedurii de achiziţie având ca suport documentele următoare:
Cererea de ofertă;
Anexa 1 – Termenii şi condiţii de livrare;
Anexa 2 -. Informaţii generale.

Termenul limita pentru transmiterea solicitărilor de clarificări este 15.05.2013, ora locala 14:00.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare 20.05.2013, ora locala 14:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.05.2013, ora locala 15:00.la sediul UIP-TB ANP din Str. Maria Ghiculeasa nr. 47 sector 2 Bucureşti. La deschiderea ofertelor au dreptul să participe reprezentanţii operatorilor economici ce au depus oferte până la data şi ora limită indicate de Achizitor. Reprezentanţii operatorilor economici vor avea o împuternicire din partea firmelor pe care le reprezintă, împuternicire în care se menţionează limitele responsabilităţilor şi atribuţiilor lor, precum şi copie a actului de identitate. Nu este necesar ca împuternicirea să fie legalizată.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991