Sorry, this entry is only available in Romanian.

FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL cu sediul în București relansează procedura de selecție a unui operator economic pentru execuția de ”Lucrări de construcții pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”. Lucrările se vor executa exclusiv în Comuna Bucovăț, Dolj, în conformitate cu Documentația tehnică a proiectului.

Detalii despre Cererea de ofertă la:

Ofertele vor fi primite de Achizitor nu mai târziu de 19.07.2017, ora locală: 17:00, la adresa București, str. Negoiu nr.11, sector 3.

Sursa de finanțare: fonduri private. Prezentei proceduri de achiziție nu îi sunt aplicabile prevederile legale cu privire la achizițiile publice (Legea 98/2016, Legea 99/2016, Legea 100/2016 sau Legea 101/2016), fiind desfășurată conform normelor interne ale fundației.

Mai multe informații despre Documentația tehnică și participarea la achiziție se pot obține la adresele de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro sau daniela.tudose@raa.ro.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.