Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal, cu sediul în București, Sector 3, Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze servicii asigurare masă, cazare și decont transport experți cursuri, necesară pentru derularea implementarea Proiectului ”Profesori pregătiți – profesori motivați!”, nr contract POCU 73/6/6/105405.

Atribuirea contractului de servicii se va realiza prin Procedură Competitivă, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe informații disponibile AICI! 

Situație actualizată – Notificare rezultat procedură achiziție:

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.