Sorry, this entry is only available in Romanian.

CPSS lanseaza o procedura de achizitie prin cerere de oferta pentru serivcii turistice necesare in cadrul proiectului “Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor de la strategie nationala la interventii locale” si al proiectului “Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti, lanseaza prezenta achizitie pentru selectia de consultanti individuali in cadrul proiectului “Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor de la strategie nationala la interventii locale” si al proiectului “Dezvoltarea capacitatii personalului medical din cadrul Programului National de Control al Tuberculozei in managementul cazului MDR-TB”.

In acest sens, operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in perioada specificata in cadrul procedurii de achizitie avand ca suport documentele urmatoare:

Pentru detalii si informatii suplimentare va puteti adresa Beneficiarului in scris prin e-mail sau fax persoana de contact Ioana Daramus sau Letitia Mihail, e-mail infomed@cpss.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.