Sorry, this entry is only available in Romanian.

CPSS lanseaza o procedura de achizitie competitiva nationala in cadrul proiectului “Comunicarea pentru schimbarea comportamentelor de la strategie nationala la interventii locale” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva Malariei, HIV/SIDA si a Tuberculozei, Runda 6-TFM, Componenta TB.

Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate Bucuresti, lanseaza prezenta Achizitie Nationala Competitiva in vederea realizarii si multiplicarii de materiale specifice de Informare – Educare – Comunicare.

In acest sens, firmele de profil interesate sunt invitate a depune oferta in perioada specificata in cadrul procedurii de achizitie avand ca suport documentele urmatoare:
– Cererea de oferta;
– Anexa 1 – Oferta financiara;
– Anexa 2 – Termenii si conditii de livrare.

Pentru detalii si informatii suplimentare, persoana de contact din partea Centrului pentru Politici si Servicii de Sanatate este: Letitia Mihail: Tel. 021 252 1795; E-mail: infomed@cpss.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.