Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal aduce la cunostinta persoanelor interesate ca deschiderea ofertelor privind achizitia serviciilor de audit pentru anul 2012 – programul finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda a 6-a, Componenta TB, va avea loc in mod public in data de 31.01.2013, ora 13:00, la sediul Fundatiei din Str. Rodiei nr. 52 sector 3 Bucuresti.

Au dreptul sa asiste la deschiderea ofertelor urmatoarele perdoane: reprezentantii autorizati ai ofertantilor care au depus oferte pana la termenul limita stabilit, si anume 31.01.2013, ora 12:00. Fiecare reprezentant va prezenta, în mod obligatoriu, o împuternicire din partea reprezentantului legal al entității/ firmei ofertante, în care se vor preciza limitele competenţei sale.

Reprezentanţii ofertanţilor care vor să participe la sesiunea de deschidere a ofertelor trebuie să aibă o împuternicire din partea entităţii pe care o reprezintă, împuternicire în care să fie menţionat numele persoanei care participă la deschidere. Împuternicirea trebuie să fie semnată şi ştampilată în original, iar reprezentantul trebuie să aibă asupra lui un act de identitate. Nu se solicită ca împuternicirea să fie legalizată de un notar public.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.