Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundația Romanian Angel Appeal informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning pentru implementarea proiectului ”Stregthening the Capacity of Professionals Working in Schools with Children and Young People with ASD”, în cadrul Progrmalui Erasmus+, Acțiunea Cheie 2- Parteneriate strategice, SPASD¬_2017-1-RO01-KA201-037459  şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 până la data de 20.02.2018, ora 17:00 inclusiv. Va fi consultat următorul cod CPV 72260000-5 Servicii de software.

Valoarea estimată a achiziției: 23.450 LEI fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 72260000-5 Servicii de software, cu denumirea servicii servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning trimitând şi o informare către  Fundatia Romanian Angel Appeal prin e-mail: mariana.bratosin@raa.ro, daniela.tudose@raa.ro.

Alăturat prezentului anunt gasiti caietul de sarcini pentru servicii de dezvoltare, găzduire și mentenanță platforma e-learning.

Caiet de sarcin-08.12.2017i

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991