Sorry, this entry is only available in Romanian.

FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, sectorul 3, București, telefon 021/3236868, fax 021/3232490, cod fiscal 7274690, reprezentată prin doamna Silvia ASANDI – Director General,

Ref. la procedura de achiziție servicii de traducere și interpretariat română-engleză și engleză-română,

Vă aducem la cunoștință faptul că în data de 14.10.2015, în urma analizării procedurii de achiziție sus-menționată, membrii Comisiei de evaluare au admis că procedura organizată a conținut vicii de procedură și pe cale de consecință au decis anularea procedurii de achiziție și reluarea acesteia la o dată ulterioară, în conformitate cu regulile și politicile Fondului Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei.

 

Vă mulțumim pentru participare!

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991