Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie servicii transport aerian necesare in cadrul proiectului POSDRU 60289 “Si ei trebuie sa aiba o sansa!”. Achizitia publica se desfasoara in cadrul proiectului POSDRU 60289 “Si ei trebuie sa aiba o sansa! – Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Anunţ achiziţie publică – servicii transport aerian necesare in cadrul proiectului.

Data publicării anunţului: 17.01.2013
Fundaţia Romanian Angel Appeal lansează procedura de achiziţie pentru serviciile de transport aerian necesare in cadrul proiectului POSDRU 60289 “Si ei trebuie sa aiba o sansa!”.
Procedura selectată: cercetarea pieţei – studiu al pieței
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a contractului: 392,03 euro fără TVA.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 23.01.2013, ora 12:00.
Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Documentaţia poate fi descarcată în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului la urmatorul link
Pentru clarificări privind documentaţia pentru ofertanţi, vă rugăm să contactaţi: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucureşti, Tel: 021-3236868 / Fax: 021-3232490. Ana-Maria Duca, Manager Achiziţii: ana.duca@raa.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.