Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achizitie cerere de oferta pentru servicii traducere si interpretariat necesare in cadrul proiectului TUBIDU.

Anuntul de achizitie si specificatiile tehnice minime solicitate pot fi accesate si descarcate de la urmatoarele link-uri:

Documentele sunt disponibile doar in limba romana.

Termenul limita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari este 25.04.2013, ora locala 12:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor tehnice si financiare este 08.05.2013, ora locala 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 08.05.2013, ora locala 14:00 la punctul de lucru al Fundatiei Romanian Angel Appeal din Str. Popa Nan nr. 151 sector 3 Bucuresti. La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe reprezentantii operatorilor economici ce au depus oferte pana la data si ora limita indicate de Achizitor. Reprezentantii operatorilor economici vor avea o imputernicire din partea firmelor pe care le reprezinta, imputernicire in care se mentioneaza limitele responsabilitatilor si atributiilor lor, precum si copie a actului de identitate. Nu este necesar ca imputernicirea sa fie legalizata.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991