Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie pentru o multifunctionala necesara in cadrul proiectului “Femei pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Anunţ achiziţie publică – o multifuntionala necesara in cadrul proiectului.

Data publicării anunţului: 08.02.2013
Fundaţia Romanian Angel Appeal lansează procedura de achiziţie pentru 1 multifunctionala necesara in cadrul proiectului POSDRU 59542 “Femei pentru femei”.
Procedura selectată: cercetarea pieţei – studiu al pieței
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a contractului: 545,83 euro fără TVA.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.02.2013, ora 12:00.
Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: Documentaţia poate fi descarcată în mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului la urmatorul link
Pentru clarificări privind documentaţia pentru ofertanţi, vă rugăm să contactaţi: Fundaţia Romanian Angel Appeal, Str. Rodiei nr. 52, sector 3 Bucureşti, Tel: 021-3236868 / Fax: 021-3232490. Ana-Maria Duca, Manager Achiziţii: ana.duca@raa.ro

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991