Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal, Primitor Principal pentru Grantul finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, Runda 6 – TFM, Componenta TB, lanseaza procedura de achizitie echipamente IT. Procedura aplicata este cerere de oferte.

Anuntul de achizitie si specificatiile tehnice minime solicitate pot fi accesate si descarcate de la urmatoarele link-uri:

Documentele sunt disponibile doar in limba romana.

Termenul limita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari este 20.05.2013, ora locala 12:00.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor tehnice si financiare este 29.05.2013, ora locala 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29.05.2013, ora locala 13:30 la punctul de lucru al Fundatiei Romanian Angel Appeal din Str. Popa Nan nr. 151 sector 3 Bucuresti. La deschiderea ofertelor au dreptul sa participe reprezentantii operatorilor economici ce au depus oferte pana la data si ora limita indicate de Achizitor. Reprezentantii operatorilor economici vor avea o imputernicire din partea firmelor pe care le reprezinta, imputernicire in care se mentioneaza limitele responsabilitatilor si atributiilor lor, precum si copie a actului de identitate. Nu este necesar ca imputernicirea sa fie legalizata.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.