img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone, articole necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie publica pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei”_25.01.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei”_25.01.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 29.01.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 05.01.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

“OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE ARTICOLE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ PENTRU CURSURILE DE CALIFICARE ÎN OCUPAȚIA DE BABY-SITTER/BONE – PROIECT POSDRU/97/6.3/S/59542 “FEMEI PENTRU FEMEI”
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.02.2013, ora 13.00”.

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu “ORIGINAL” si/sau “COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991