Sorry, this entry is only available in Romanian.

Fundatia Romanian Angel Appeal lanseaza procedura de achiziţie pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone, articole necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei – Program naţional de calificare şi acreditare a femeilor în ocupaţia de baby-sitter” – finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi OIRPOSDRU Regiunea Bucureşti – Ilfov.

Puteti vizualiza documentatia, pentru aceasta achizitie la urmatoarele linkuri:

  • Anunt participare la procedura de achizitie publica pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei”_25.01.2013
  • Documentatia de atribuire privind procedura de achizitie pentru articolele de papetarie si birotica pentru cursurile de calificare in ocupatia de baby-sitter/bone necesare in cadrul proiectului “Femei pentru femei”_25.01.2013

Termenul limita de solicitare clarificari este 29.01.2013, ora 12.00.
Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 05.01.2013, ora 12.00.

Oferta se va depune in 3 exemplare dupa cum urmeaza: un original si doua copii. Oferta se va depune la Fundaţia Romanian Angel Appeal, str. Rodiei nr. 52 sector 3, Bucureşti în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:

“OFERTĂ PENTRU ACHIZITIA DE ARTICOLE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ PENTRU CURSURILE DE CALIFICARE ÎN OCUPAȚIA DE BABY-SITTER/BONE – PROIECT POSDRU/97/6.3/S/59542 “FEMEI PENTRU FEMEI”
“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.02.2013, ora 13.00”.

Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat cu:
– plicul nr. 1: documente de calificare;
– plicul nr.2: propunere tehnico-financiara
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Fiecare plic va fi marcat cu “ORIGINAL” si/sau “COPIE” după caz.

Achizitii

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.