Sorry, this entry is only available in Romanian.

Realizarea unei secţiuni pe site-ul parteneriatului Stop TB România şi mentenanţă

Fundația Romanian Angel Appeal – Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3, Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze “Servicii dezvoltare pagina web – Realizarea unei secţiuni pe site-ul parteneriatului Stop  TB și mentenanţă”, necesare pentru derularea și implementarea Proiectului ”Implicare civica pentru o sanatate mai buna a comunitatii”, nr contract RO2020/ACF_A3_GS_13.

Atribuirea contractului de furnizare se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.


SPECIFICAȚII TEHNICE pentru Servicii dezvoltare pagina web – Realizarea unei secţiuni pe site-ul parteneriatului Stop TB și mentenanţă:

 • în realizarea paginii de prezentare Prestatorul va ține cont și va integra specificațiile din Manualul de Imagine al finanțatorului care se regăsește aici: https://indd.adobe.com/view/bbe5d7b9-7da8-46b8-a279-4b4e7d8c554b
 • pagina proiectului va avea funcția de prezentare
 • pagina proiectului va avea o funcție de administrare
 • design personalizat flexibil și disponibil pe orice tip de ecran/ gadget;
 • Dezvoltare pe una dintre platformele CMS: Joomla, Moodle, WordPress sau Drupal
 • Respectarea cerințelor europene GDPR
 • Pagina va fi securizată și asigurată împotriva atacurilor de orice fel
 • Traficul va fi monitorizat cu ajutorul instrumentelor GA (Google Analytics);
 • Integrarea unui agregator de știri
 • Pagina de știri va include butoanele de social media și de distribuire prin e-mail
 • Se va oferi un sistem de backup eficient;
 • site-ul va permite încărcarea fişierelor de mărimi mari (până la 50MB)
 • Site-ul va trebui să fie 100% compatibil, din punctul de vedere al funcţionalităţii cu versiunile la zi ale celor mai utilizate motoare de căutare (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge etc).
 • Layout-ul pagini va include, în mod obligatoriu, posibilitatea activării si folosirii următoarelor secțiunile și atributele specificate mai jos:
  • Secțiune “header foto”
  • Secțiuni descriere proiect: Titlu, slogan, descriere/detalii
  • Secțiune logo-uri finanțator și parteneri de implementare
  • Secțiunea “știri” – mai multe știri cu imagine și titlu listate ca un” newsfeed” clasic cu link-uri către fiecare știre în parte

   

 • Opțiunea de a folosi galerii foto în conținutul paginilor și al știrilor
 • Opțiunea de a adăuga legături interne si externe
 • Zona de meniu în cadrul căruia pot fi adăugate pagini secundare
 • Secțiunea “documente/resurse”
  • aceasta secțiune va permite încărcarea/ descărcarea materialelor dezvoltate în cadrul proiectului, în format pdf
 • Adăugarea unui text care să descrie materialul încărcat pe site
 • Secțiunea “Proiect derulat de” în cadrul cărora se pot încărca imagini cu logo & link către paginile de internet ale partenerilor
 • Zona – specifică finanțatorului, format text.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în Specificațiile tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.

Facturarea produselor/serviciilor: Întrucât prezenta procedură este finanțată prin Programul Active Citizens Fund, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, procedurile financiare urmează anumite reguli și termene de finanțare și eligibilitate, astfel încât facturarea produselor/serviciilor se va realiza pe baza proceselor verbale de recepție și verificare a serviciilor, întocmite de prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni. Nu se vor face plăți în avans. Facturile se emit după prestarea serviciilor și se vor plăti în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data furnizării serviciilor, pe baza proceselor verbale de recepție și verificare a serviciilor, întocmite de prestator și acceptate de achizitor fără obiecțiuni.


Valoare unitară estimată: 8.313,11 lei, fără TVA

Găsiţi mai multe informaţii accesând documentul de mai jos:

Cerere oferta sectiune web Stop TB

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991