img-0

Sorry, this entry is only available in Romanian.

UA

На якість життя громадянина впливає якість його здоров’я. Коли мова йде про здоров’я, дуже важливо бути поінформованим про наші права.

Тому ми надаємо вам серію цікавої юридичної інформації щодо медичного страхування громадян України-біженців у узагальненому вигляді ТУТ.

Особи, які прибувають із зони збройного конфлікту в Україні (незалежно від того, чи звертаються вони за формою міжнародного захисту відповідно до Закону № 122/2006 про надання притулку в Румунії чи користуються тимчасовим захистом у Румунії), користуються основним пакетом послуг, що надаються для у Рамковій угоді про умови надання медичної допомоги, ліків та медичних виробів у системі соціального медичного страхування, а також із ліків, медичних матеріалів, медичних виробів та медичних послуг, включених до національних лікувальних програм охорони здоров’я, як і румунські застраховані особи.

Іншими словами, статус біженця гарантує безкоштовний доступ до базового пакету послуг.

Вищезазначені особи користуються такими правами:

  • без сплати внесків на соціальне страхування;
  • без сплати особистого внеску за амбулаторні ліки;
  • звільнення від співоплати;
  • без пред’явлення направлення.

Для отримання додаткової інформації румунською мовою перегляньте документ, який можна знайти ТУТ.

img-11


RO

Calitatea vieții unui cetățean este influențată de calitatea sănătății sale. Când vine vorba de sănătate, este esențial să fim informați în ceea ce privește drepturile noastre.

Tocmai de aceea, vă punem la dispoziție o serie de informații legale de interes privind asigurările de sănătate pentru cetățenii refugiați din Ucraina, în forma lor sintetizată AICI.

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina (care solicită sau nu o formă de protecție internațională potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România ori beneficiază de protecție temporară în România) beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, la fel ca şi asiguraţii români.

Persoanele mai sus menționate beneficiază de drepturile respective:

  • fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
  • fără plata contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu;
  • cu scutire de la coplată;
  • fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Pentru mai multe informații în limba română, accesați documentul ce poate fi regăsit AICI

img-12

Arhiva stiri

© Romanian Angel Appeal | Since 1991