Proiectul, primul de acest gen în România, s-a desfășurat pe durata a 2 ani (2000-2002) în județul Constanța, având trei componente majore de intervenție: educație, prevenire și instruire.

Prin intermediul activităților cuprinse în acest proiect, 11.423 gravide din județul Constanța au beneficiat de consiliere cu privire la riscul de infectare cu HIV și riscurile transmiterii verticale, de la mamă la copil, a infecției cu HIV. Totodată, au fost organizate 4 sesiuni de informare, care au deservit 410 profesioniști din domeniul asistenței medicale a gravidelor, în vederea creșterii competențelor profesionale ale acestora în domeniul prevenirii HIV/SIDA și al asistenței multidisciplinare a gravidelor seropozitive și copiilor lor.

Prin aplicarea corecta și la timp a măsurilor de prevenire a transmiterii verticale a infecției cu HIV, se poate realiza o economie de 800-1.000 USD/lună pentru fiecare copil sănătos născut dintr-o mamă seropozitivă, economie reprezentând echivalentul tratamentului ARV.

În implementarea cu success a acestui proiect, Fundația RAA a colaborat cu mai mulți parteneri, printre care Direcția de Sănătate Publică Constanța, Spitalul Municipal Constanța (Secția de Zi „Floarea Soarelui”), Spitalul Județean Constanța (Sectia Obstetrică-Ginecologie), Asociația Speranța, Comisia Națională de Luptă Anti-SIDA, din cadrul Ministerului Sănătății, Forumul European privind copiii, tinerii și familiile lor care suferă de HIV.

Proiectul a beneficiat de finanțare din partea:

 • Fundației Franco Moschino (Italia)
 • Regione Piemonte (Italia)
 • Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (SUA)
 • Universității Padova – Departamentul de Pediatrie (Italia)
 • Universității Torino – Departamentul de Pediatrie (Italia)
 • Delegației Comisiei Europene
 • UNICEF

Obiectivul principal al proiectului a fost cel de informare-educare a femeilor gravide, cu privire la riscul infectării cu HIV și al transmiterii verticale a virusului în caz de infecție.

Totodată, proiectul a urmărit o serie de obictive complementare și anume:

 • Evaluarea procentului de gravide care acceptă testul HIV, evaluarea gradului de fezabilitate la instituirea tratamentului antiretroviral în rândul gravidelor seropozitive și al nou-născuților infectați cu HIV pe cale verticală;
 • Evaluarea incidenței și a ratei de transmitere verticală a infecției cu HIV de la mamă la copil și a factorilor care pot influența rata de transmitere;
 • Îmbunătățirea calitativă a servciiilor medicale și de suport psiho-social oferite femeilor infectate cu HIV și copiilor lor, combaterea discriminării și marginalizării persoanelor infectate cu HIV, precum și promovarea schimbului de informații între profesioniștii implicate în asistența multidisciplinară a gravidei seropozitive.

Printre beneficiarii proiectului s-au numărat:

 • 11.423 femei gravide din județul Constanța, consiliate și testate HIV;
 • Peste 400 de medici de familie, specialiști OG și asistente medicale implicate în asigurarea asistenței medicale a gravidelor.

Activitățile proiectului au fost grupate pe trei mari paliere de intervenție:

A. Educație

B. Prevenire

C. Instruire

Educație :

 • 11.423 gravide au fost consiliate cu privire la riscurile de infectare cu HIV și cel de transmitere verticală a infecției. În plus, gravidele au primit informații cu privire la importanța testării HIV și a utilizării mijloacelor de protecție și contraceptive în caz de infecție;
 • S-au realizat și distribuit 12.000 de broșuri, „Ce trebuie să știe orice femeie gravidă”, „Continuă să traiești – broșura pentru gravidele seropozitive” și „Ghidul pentru medicii de familie”, la care s-a adăugat Manualul pentru îngrijirea gravidei HIV pozitive, care a văzut lumina tiparului la începutul lunii decembrie 2002.

Prevenire:

 • Din totalul de gravide consiliate și testate HIV, 20 au fost confirmate cu infecție HIV. Ca urmare a aplicării corecte și în timp util a protocolului de prevenire a transmiterii verticale a infecției cu HIV, din cei 12 copii născuți din mame seropozitive, numai 4 au prezentat date paraclinice care au sugerat infecție cu HIV;
 • Studiul realizat pe tema prevalenței infecției cu HIV în rândul gravidelor indică un indice de seroprevalență de 0,175% pentru județul Constanța. În urma analizei datelor epidemiologice a reieșit că probabilitatea infecției cu HIV la gravide în funcție de apartenența etnică indică un risc relativ de 0,0012 la gravidele aparținând populației de etnie română si de 6, respective 9 ori mai mare în cazul celor aparținând etniilor rroma și oriental (rromi de religie musulmană, turci, tătari, etc). Din analiza factorilor de risc asociați infecției cu HIV, la gravide a reieșit un risc relativ de 1.052 la gravidele având parteneri HIV pozitivi, pe locurile următoare situându-se cele cu parteneri aflați la risc (86,4%) și persoanele care practică sexul comercial (60,9%).

Instruire:

 • 4 sesiuni de instruire au fost organizate în cadrul proiectului, cu participarea a 35 medici specialiști OG, 25 asistente medicale/moașe și a 350 medici generaliști sau de familie. Tematica acestor cursuri a inclus noțiuni de consiliere pre și post-testare, asistență pre și post natală, management obstetrical, management clinic și terapeutic, profilaxie post-expunere, aplicarea precauților universale privind prevenirea transmiterii virusului HIV în practica medicală, etc.

© Romanian Angel Appeal | 1991 - 2017 | Designed by Răzvan Rădulescu

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.