Deși sunt printe cei mai tineri și noi membrii ai echipei RAA, m-am integrat în echipă ca un om dedicat, care pune mult suflet în ceea ce face și totodată, prețuiește mediul de lucru, considerându-l cel mai important factor motivațional.

Ca sociolog, pe lângă poziția de Ofițer Monitorizare și Evaluare a proiectelor finanțate din Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, sunt implicat și în zona de strângere de fonduri și cercetare.

Am o experiență de peste 10 ani de implicare ca voluntar sau angajat în sectorul nonguvernamental, iar în prezent sunt doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din București, încercând să studiez “cel de-al treilea sector” și rolul acestuia în societate.

Printre pasiunile mele putem aminti educația nonformală, animația socio-educativă, drumețiile și ieșitul cu prietenii. Fiind absolvent al unui Master de Managementul Resurselor Umane,  sunt un bun formator și facilitator, fiind atras de munca cu și pentru oameni, motiv pentru care dețin acreditare pentru a lucra ca și: Lucrător de tineret, Formator, Manager de proiect și nu în ultimul rând, Evaluator proiecte europene.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991

Data privacy information Info Confidențialitate Date
In accordance with the GDPR Regulation, we inform you that this website can collect the following data: Referitor la regulamentul de protecție al datelor, vă informăm că acest site poate colecta următoarele date:
You will find more informations about this accessing the Terms Of Use Citiți informațiile complete accesând Termeni și Condiții
Some of the conditions are required. Please agree with then in order to move forward. Anumite condiții sunt obligatorii. Vă rugăm să le acceptați pentru a putea merge mai departe.