img-0

Echipa Fundației RAA este formată din profesioniști, angajați cu normă întreagă în cadrul biroului din București. Aceștia sunt responsabili de coordonarea și calitatea programelor derulate.

Fundația RAA beneficiază, pe lângă angajații permanenți, de bogata experiență teoretică și practică a unei echipe de colaboratori formate din clinicieni, medici, lectori, consultanți și operatori de teren pentru studii comportamentale și de impact.

Calitatea intervențiilor și programelor realizate și dezvoltate de Fundația RAA este garantată atât de implementarea sistemului de managementul calității, cât și de monitorizarea și evaluările inițiale, intermediare și finale ale tuturor activităților, precum și de atenția deosebită acordată formării profesionale continue a angajaților.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991