Proiectul „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” (TSA) a demarat la 1 aprilie 2015 la iniţiativa Fundaţiei Romanian Angel Appeal, în parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center (SDCC) din Islanda şi cu Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Bucureşti şi din 9 judeţe ale ţării (Brăila, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Bacău, Neamţ, Suceava, Botoaani, Prahova) în care se înregistrează un număr mare de cazuri de TSA.

Scopul proiectului îl reprezintă construirea unui model de intervenţii multidisciplinare, în 10 judeţe ale ţării, care să crească accesul la servicii de integrare socială şi educaţională pentru copii cu tulburări din spectrul autismului.

În cadrul proiectului, problema pregătirii pentru şcoala este abordată multidisciplinar, prin colaborarea între autorităţii publice de protecţia copilului, familie şi şcoala.
130 de profesionişti (100 cadre didactice şi 30 psihologi/psihopedagogi din centrele TSA) vor fi instruiţi în vederea dezvoltării competentelor în metode specifice de lucru cu copiii cu autism, iar 100 de părinţi ai copiilor cu TSA vor primi informaţii şi suport în relaţia cu şcoală.

Experienţa de formare este oferită de State Diagnostic and Counselling Center din Islanda care va găzdui şi o vizită de studiu vizând împărtăşirea de bune practici privind integrarea şcolară a copiilor cu TSA.

Proiectul are o durată de implementare de 12 luni şi este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea totală a proiectului este de 148.794 euro, din care 133.894 euro finanţare nerambursabilă şi 14.900 euro co-finanțare.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenței informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor paginii.Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

© Romanian Angel Appeal | Since 1991